Zoek
Onze regels

Regels? Alles kan toch? Nee, dus! Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt aan al haar groepen om onderstaande regels te hanteren.

Illegale middelen (cannabis, XTC, cocaïne, …)

  • Geen gebruik of bezit.
  • Niet onder invloed tijdens activiteiten.
  • Niet in of rond de infrastructuur van de groep.
  • Uitgesloten als men herkenbaar is als scout of gids.

Legale middelen (alcohol, tabak, medicatie, …)

Openbaar dronkenschap is verboden. De wet verbiedt ook het opdienen van alcoholische dranken aan iemand die zichtbaar dronken is, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen, of uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.

Leden en leiding

  • Kapoenen, welpen, kabouters, jonggidsen en jongverkenners: geen gebruik of bezit, niet onder invloed tijdens activiteiten en in of rond de infrastructuur.

  • Gidsen, verkenners en jin: gidsen en verkenners jonger dan 16 jaar mogen nooit alcohol nuttigen; jins jonger dan 18 jaar geen sterke drank. Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert om in gidsen-en verkennertakken, waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn, alcohol te verbieden voor iedereen die lid is binnen dezelfde tak. Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert om in jintakken, waar zowel leden jonger als ouder dan 18 zijn, sterke drank te verbieden voor iedereen die lid is binnen dezelfde tak.

  • Leiding: Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp is iedere leid(st)er op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hem/haar zijn toevertrouwd. Dat geldt ook als de leden met iets anders bezig zijn of slapen. Tijdens deze momenten blijven per tak altijd minimum twee leid(st)ers nuchter. Ook de rest van de leiding heeft op die momenten een voorbeeldfunctie, zelfs als de leden niet in de buurt zijn. Maak afspraken op de groepsraad die in lijn liggen van de regels voor de leden.

Elkaar aanzetten tot middelengebruik is uit den boze. In dat geval moet je ingrijpen.

 In uiterste nood zijn er nog altijd de spelregels die je de nodige richtlijnen geven om eventueel tot actie over te gaan.