Zoek
Onze visie

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een uitgewerkt beleid dat als minimumkader dient in elke groep. Het is dus het minimale dat groepen moeten naleven. Dit kader is opgebouwd op basis van de wet en pedagogische principes.

Verder raden we groepen aan om verdere afspraken te maken indien nodig. En om regels verder te verfijnen. Zorg ook dat je weet welke sanctie aan welke overtreding vasthangt.

Wie onze regels negeert, brengt leden en/of leiding rechtstreeksof onrechtstreeks in gevaar. Spreek daarom je medeleiding aan op hun gedrag. Ongevallen in dronken toestand zijn ook niet verzekerd.

Alcohol

Wet over alcohol 

 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan iedereen die jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier en wijn. 

Dus tot en met jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers mogen leden geen alcohol drinken. Gidsen en (zee)verkenners jonger dan 16 jaar mogen nooit alcohol nuttigen.

 • Sterke drank mag je niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Dat geldt ook voor alcopops zoals breezers of cocktails met een beetje sterke drank in.  

Dus: jins/loodsen jonger dan 18 jaar mogen geen sterke drank

 • Openbare dronkenschap is strafbaar.
 • De wet verbiedt ook het opdienen van alcoholische dranken aan iemand die zichtbaar dronken is, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen, of uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden. Drankspelletjes spelen vallen onder deze wet.

Regels Scouts en Gidsen Vlaanderen over alcohol

 • Elke leid(st)er is op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hem of haar zijn toevertrouwd.
 • Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp drinken altijd minimum twee leid(st)ers per tak geen druppel alcohol. Ook de rest van de leiding moet altijd handelingsbekwaam zijn, zelfs als de leden niet in de buurt zijn.
 • Als je alcohol aanbiedt, voorzie dan ook altijd een volwaardig niet-alcoholisch alternatief.

Richtlijnen Scouts en Gidsen Vlaanderen over alcohol

 • Tijdens de activiteiten respecteert de leiding dezelfde regels over alcohol als de leden van haar tak.
 • Schenk geen alcohol in gidsen- en (zee)verkennertakken waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn.
 • Schenk geen sterke drank in jin-/loods-takken waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn.

Drugs 

Het gebruik en bezit van illegale middelen (ook cannabis) is verboden in of rond de infrastructuur van de groep. Het is verboden om onder invloed te zijn van die middelen tijdens activiteiten. Als leden betrapt worden op het gebruik van illegale middelen, kan de leiding strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. (De wet op verdovende middelen)

Tabak

Wet over tabak

 • Het is verboden om te roken in scouts- en gidsenlokalen, ook op plaatsen waar enkel leiding komt. Dat geldt voor alle rookwaren: sigaretten, sigaren, e-sigaretten en waterpijpen.
 • Je bent verplicht om aan elke ingang van het lokaal een rookverbodsteken te hangen. En in het lokaal mag niets wijzen op de mogelijkheid tot roken. Propere asbakken in het lokaal bijvoorbeeld zijn verboden en strafbaar.

Regels Scouts en Gidsen Vlaanderen over tabak

 • Tot en met jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen leden niet roken. En er mag ook in hun buurt niet gerookt worden.

Richtlijnen Scouts en Gidsen Vlaanderen over tabak

 • Rook niet in het bijzijn van niet-rokers.
 • Richt tijdens occasionele activiteiten een afgebakende rokerszone in die uit het zicht ligt van niet-rokers.

 

In uiterste nood zijn er nog altijd de spelregels die je de nodige richtlijnen geven om eventueel tot actie over te gaan.