Zoek
Wetgeving, regels en richtlijnen over drugs, tabak & alcohol

Wie onze regels negeert, brengt leden en/of leiding rechtstreeksof onrechtstreeks in gevaar. Spreek daarom je medeleiding aan op hun gedrag. Je groepsleiding kan je hiervoor op de vingers tikkenen de districtscommissaris kan de problemen in jouw groep tersprake brengen. Overtreed je deze regels bewust? Dan kan dat aanleiding zijn voor een sanctie, bijvoorbeeld schorsing of uitsluiting. Ook het risico op aansprakelijkheid wordt groter als je de regels bewust overtreedt. Ongevallen in dronken toestand zijn dan ook niet verzekerd. 

Drugs 

Wet over drugs

 • De wet maakt een onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs, maar het zijn allemaal verboden producten. Bezit, aankoop, verkoop en uitdelen zijn strafbaar. Als leden betrapt worden op het gebruik van illegale middelen, kan de leiding strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

Regels Scouts en Gidsen Vlaanderen over drugs

 • Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over drugsgebruik. Onderstaande regels zijn een minimum.
 • Het gebruik en bezit van illegale middelen (ook cannabis) is verboden in of rond de infrastructuur van de groep. Het is verboden om onder invloed te zijn van die middelen tijdens activiteiten.

Tabak

Wet over tabak

 • Het is verboden om te roken in scouts- en gidsenlokalen, ook op plaatsen waar enkel leiding komt. Dat geldt voor alle rookwaren: sigaretten, sigaren, e-sigaretten en waterpijpen.
 • Je bent verplicht om aan elke ingang van het lokaal een rookverbodsteken te hangen. En in het lokaal mag niets wijzen op de mogelijkheid tot roken. Propere asbakken in het lokaal bijvoorbeeld zijn verboden en strafbaar.

Regels Scouts en Gidsen Vlaanderen over tabak

 • Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over roken voor, tijdens en na de activiteiten. Onderstaande regel is een minimum.
 • Tot en met jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen leden niet roken. En er mag ook in hun buurt niet gerookt worden.

Richtlijnen Scouts en Gidsen Vlaanderen over tabak

 • Rook niet in het bijzijn van niet-rokers.
 • Richt tijdens occasionele activiteiten zoals een bezoekdag of een groepsfeest een afgebakende rokerszone in die uit het zicht ligt van niet-rokers.

Alcohol

Wet over alcohol

 • Openbare dronkenschap is strafbaar.
 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan iedereen die jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. zoals bier en wijn.
 • Sterke drank mag je niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Dat geldt ook voor alcopops zoals breezers of cocktails met een beetje sterke drank in.
 • De wet verbiedt ook het opdienen van alcoholische dranken aan iemand die zichtbaar dronken is, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen, of uitdagingen tot drinken voorstellen of aanvaarden.

Regels Scouts en Gidsen Vlaanderen over alcohol

 • Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over alcoholgebruik voor, tijdens en na de activiteiten. Onderstaande regels zijn een minimum.
 • Tot en met jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers mogen leden geen alcohol drinken. Ook gidsen en (zee)verkenners jonger dan 16 jaar mogen nooit alcohol nuttigen; jins/loodsen jonger dan 18 jaar geen sterke drank.
 • Als je alcohol aanbiedt, voorzie dan ook altijd een volwaardig niet-alcoholisch alternatief.
 • Elke leid(st)er is op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hem of haar zijn toevertrouwd. Dat geldt dus ook als de leden met iets anders bezig zijn of slapen.
 • Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp drinken altijd minimum twee leid(st)ers per tak geen druppel alcohol. Ook de rest van de leiding moet altijd handelingsbekwaam zijn, zelfs als de leden niet in de buurt zijn.

Richtlijnen Scouts en Gidsen Vlaanderen over alcohol

 • Tijdens de activiteiten respecteert de leiding dezelfde regels over alcohol als de leden van haar tak.
 • Schenk geen alcohol in gidsen- en (zee)verkennertakken waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn.
 • Schenk geen sterke drank in jin-/loods-takken waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn.
 • Zorg er bij evenementen voor dat de leeftijd gecontroleerd wordt bij het schenken van alcohol, bijvoorbeeld met een systeem met bandjes.

Suggesties over tabak, alcohol en drugs

 • Herbekijk jullie alcohol-, rook- en drugsbeleid jaarlijks. Onderteken het als leiding. Gebruik de BAR.
 • Sociale druk kan er voor zorgen dat mensen tabak, alcohol of drugs gebruiken om erbij te horen. Grijp op tijd in.

 

In uiterste nood zijn er nog altijd de spelregels die je de nodige richtlijnen geven om eventueel tot actie over te gaan.