Zoek
Budget

Het financiële plaatje

Het is een bijzonder moeilijke opgave om de ganse begroting van HO onder controle te houden. Daarom werd met alle programmaverantwoordelijken een budget afgesproken.  Zij verdelen dit budget op hun beurt verder over de verschillende commissariaten, ploegen ... die aan hun programma-onderdeel meewerken. Informeer dus goed naar je budget bij je programma-verantwoordelijke. In je budget zitten de aankopen aangevraagd via de materiaallijsten, maar ook je eigen aankopen binnengebracht via de HO-kostenformulieren!


Index

regeling voor gouwen - regeling voor ploegen en commissariaten - regeling budget vorming + markt  - voorschot vragen - optionele kosten - geen cashbetalingen op HO! - onkosten staven


Regeling voor gouwen en hun medewerkers

Vervoersonkosten medewerkers

 • Gouwmedewerkers en districtsmedewerkers kunnen vanaf 2013 hun vervoersonkosten indienen via de .org. Dit werkt als volgt:
  • Je kan enkel vervoersonkosten indienen voor de gouw waarvan je lid bent
  • Er werden 12 begrotingslijnen aangemaakt. Van "HO Gouw Antwerpen" tot "HO Gouw Zuid-West Vlaanderen"
  • Wanneer je vervoersonkosten indient, krijgt de gouwbeheerder een mail
  • De gouwbeheerder keurt vervolgens de vervoersonkosten goed of keurt ze af
  • Geen beheerder? Dan krijgt de gouwcommissaris de mails

Andere afrekeningen

<< Terug naar index


Regeling voor medewerkers van Commissariaten, Ploegen, Projecteams

Kosten

Voorbereidingen

 • Alle kosten van voorbereidende bijeenkomsten (bv. brainstormavonden e.d.) worden verrekend op het eigen budget (= lijn commissariaten, ploegen & projectteams), gebruik daarvoor de gewone kostenformulieren.
 • Aankopen via de materiaallijst
 • Staaf je onkosten

Voorbereidende week HO

 • Kosten voor HO kan je indienen via de HO-kostenformulieren.
 • De formulieren mogen enkel gebruikt worden voor kosten in functie van HO, gemaakt tijdens (of in functie van) de voorbereidende week en het
       HO-weekend zelf.
 • Deze gemaakte onkosten moeten binnen het begrootte budget passen. Dat budget kun je opvragen bij je verantwoordelijke.
 • Indienen kan tot 30 september.
 • Download hier het HO-kostenformulier
 • Staaf je onkosten

Kosten voor programma-onderdelen

Vervoerskosten

 • Verplaatsingen voor HO, tijdens de voorbereidende week en/of het weekend zelf, dien je uitsluitend in via de .org
 • Staaf je onkosten

<< Terug naar index


Regeling budget vormingsaanbod + markt

In het totaal is er 13.000 euro begroot voor vorming op HO 14 (voor en namiddag samen).

 • We voorzien vorming voor 2 x 3000 personen = 2,17 euro/persoon/vorming
  Daarvan betalen we alle vormingen (in- en externen), alle inkledings- en verbruiksmateriaal en extra materiaal/speciallekes.
 • Het totale budget verdeelden we grofweg:
  - € 1,5/persoon waar jij (ploeg/commissariaat) vorming voor aanbied (= zowel in- als extern + incl alle materiaal)
  - € 0,67/persoon zetten wij extra in voor niet ingevulde ploegen of commissariaten en onvoorziene kosten!
 • Budget markt: 25 euro per stand

<< Terug naar index


Voorschot op je budget?

Heb je een voorschot op je budget gevraagd, dan ontvangen we na HO graag een excell-overzicht (+ kasticketten) van de volledige afrekening van het budget van je ploeg of commissariaat. Zo kunnen we de onkosten die de leden van je ploeg of commissariaat doorgeven met hun kostenformulieren nakijken en terugbetalen. Deadline 30 september.

<< Terug naar index


Optionele kosten

Sleutel van een sanitair blok

 • Wie wil kan een sleutel lenen van een sanitaire blok (of loods) van zijn/haar grond.
 • Sleutel af te halen op het SIS-secretariaat (mits kopie van je paspoort) 
 • Sleutel verloren? 50 euro op factuur

<< Terug naar index


Geen cash betalingen aan leveranciers, workshopgevers, artiesten... op HO !

Vanaf HO 2012 werd er afgesproken dat er GEEN cash betalingen meer gaan gebeuren aan leveranciers/workshopgevers/artiesten, enz, op HO.

 • Alle betalingen worden overgeschreven na HO
 • Je staaft deze betalingen met een factuur of via de kleine onkostenvergoeding

<< Terug naar index


Staaf je onkosten!

 • Vraag altijd een kasticket (of direct gemaakte factuur) als je cash moet betalen.
  => Bezorg dat bewijs, samen met het HO-kostenformulier.
  => We hebben deze bewijzen nodig om je te kunnen terugbetalen.
 • Maakt de leverancier een factuur (met betaaltermijn)?
  => Laat de factuur dan maken op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. HO, Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen
  => Vraag de leverancier/firma om op de factuur je naam te vermelden! (Zo weet de organisatie van welke budgetpost de factuur moet betaald worden).

<< Terug naar index