Zoek
Competentieprofielen

Een profiel opstellen?

Handig om te weten wie je juist zoekt. Aan de hand van het opstellen van een functieboom kan je gemakkelijk uitvissen wat de reden van de zoektocht is, welke taken allemaal onder die functie vallen en welke competenties iemand nodig heeft om die bepaalde taak uit te voeren.

In 't kort:

Wortels: een functie bestaat nooit zomaar, maar is geworteld in de (visie van) een organisatie.

Daaruit komen een aantal competenties voort die eigenlijk verwacht worden van iedereen in de beweging: nl de basiscompetenties van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze zijn gekoppeld aan de vijf basispijlers.

  • Zelfwerkzaamheid > Zelfontplooiing
  • Engagement > Resultaatgerichtheid
  • Medebeheer > Betrokkenheid bij de beweging
  • Dienst > Dienstbaarheid
  • Ploegwerk > Samenwerken

Stam: de stam van de boom staat voor de functie binnen de organisatie, en de sleutelgebieden van waarmee je bezig bent de sleutelgebieden waar je in jouw functie voornamelijk mee bezig bent. (Vb. groepsleiding: vergaderen, communicatie en informatie,...)

Takken: een lijst van concrete taken van de functie: een opsomming van de belangrijkste taken, zeer concreet geformuleerd. (Vb. groepsleiding: groepsraad voorbereiden, districtsraad bijwonen, takevaluaties begeleiden,…)

Twijgen: Om elk van deze taken goed uit te voeren, moet je een aantal dingen kunnen, of bereid zijn om te leren tijdens het uitvoeren van je functie. Met andere woorden, je hebt voor elke functie een aantal competenties nodig.

Bladeren: Een bepaalde competentie kan in verschillende functies noodzakelijk zijn, maar wordt niet overal op dezelfde manier ingevuld. Zo kan bijvoorbeeld ‘inspireren’ niet hetzelfde zijn bij een groepsleid(st)er als bij een takleid(st)er. Dit noemt men de 'gedragsindicatoren'. Daaraan kan je merken dat iemand al dan niet over een competentie beschikt.

In 't lang:

Geïnteresseerd om hiermee aan de slag te gaan? Dan hebben we voor jou de werkwinkel 'Competentieprofielen'. Aan te vragen via vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be