Zoek

Jonggidsen en jongverkenners zitten drie jaar in dezelfde tak. Doordat jonggivers ieder jaar een andere positie in de tak innemen, krijgen ze de kans om te groeien in de tak.

Van een eerstejaars verwacht je niet dat hij of zij zonder probleem z'n weg vindt op een stafkaart. Met de hulp van de tweede- en derdejaars lukt het wel. Dit van elkaar leren is fundamenteel in onze driejarige takwerking.

Derdejaars zijn het oudst en meest ervaren. Van hen vragen we een extra engagement binnen de tak. In hun patrouille zijn de derdejaars de patrouilleleid(st)ers. Ze nemen het voortouw in hun ploegje en zorgen er voor dat iedereen zich goed voelt in de patrouille.

Tijdens het derdejaarsmoment (DJ-moment) bekijk je met alle derdejaars hun rol in de tak en de patrouilles. Een DJ-moment kan een inspraak- of evaluatiemoment zijn, maar is in de eerste plaats een leermoment. Om de twee maanden een DJ-moment lijkt ons een goede frequentie. Maak er in ieder geval tijd voor en bereid het goed voor: een gekke uitnodiging, een toffe inkleding,…