Zoek

Iedereen doet actief mee, dat is vanzelfsprekend. We laten jonggivers aanvoelen dat ze door actief mee te doen, kiezen voor een goed draaiende tak waar iedereen zich thuis voelt.

We verwachten dat elke jonggids of jongverkenner zich volgens zijn of haar eigen mogelijkheden inzet.

De basispijler 'engagement' kan je op twee momenten ter sprake brengen: bij de belofte en bij de totemisatie.

Bij de belofte vragen we aan jonggivers om zelf te zeggen wat ze waardevol vinden in scouting en hoe ze zich concreet willen inzetten om mee te bouwen aan een toffe jonggivertak.

Je kan ook een opdracht afspreken waarbij een jonggiver zijn inzet voor de groep op een hele concrete manier naar voor brengt, bv. door een fantastisch spel voor te bereiden of een taart te bakken voor de hele tak.

Een beloftemoment hou je na een periode van kennismaking, ergens op het einde van het eerste trimester. Omdat er ieder jaar een nieuwe groep gevormd wordt, is de belofte er voor iedereen: alle leden en leiding.

Totemisatie ligt in het verlengde van de belofte. Het is een beloning voor een blijvend engagement en een uitnodiging om zich nog verder in te zetten voor de groep. Het kan jonggivers helpen zichzelf te leren kennen.

De groep spreekt zich op een positieve manier uit over de persoonlijkheid van haar leden, het 'samen-groep-zijn' staat daarbij voorop. Waardering voor Klaartjes bezorgdheid kan je bv. onderstrepen in haar totemnaam.