Zoek

Gidsen - (Zee)Verkenners: sjor je belofteweg

Thema: op een actieve en manier met technieken aan de slag rond belofte

Doel: samen sjorren aan een constructie en daarbij nadenken over belofte

Materiaal: sjorbalken, sjortouw, papier, schrijfgerief,...

Duur: minimum 3u

Vorm: technisch - verbaal

Activiteit

Etappe 1

Het doel van de activiteit is met alle leden van de groep een brug bouwen. De bouw van de brug verloopt in stappen. Voor de eerste stap krijgt iedere giver drie lange, drie kortere palen, zeven bolletjes touw, drie bladen en een pen. Iedere giver krijgt de opdracht om een driepikkel met verstevigingbalken te sjorren. Als ze dit allen tot een goed einde hebben gebracht, krijgen ze gemeenschappelijk een envelop met de eerste belofteopdracht.

Eerste belofteopdracht

Wat is jou engagement voor dit scoutsjaar binnen deze givergroep?

Ze mogen hierover eventueel in groep eerst overleggen maar het is wel de bedoeling dat ieder zijn

eigen engagement schrijft. Ieder leest zijn stukje voor van op het einde van zijn brugje

van zodra dit op papier staat mag er aan het volgende stuk van de brug worden begonnen.

Etappe 2

Iedere giver krijgt nu twee lange palen en drie korte en vier bolletjes touw. De moeilijkheid hierbij is dat ze al naar gelang het aantal givers in groepjes van 5 naar elkaar toe moeten werken. Wanneer de groepjes naar elkaar zijn toe gesjord krijgen ze een vrachtwagenband, houten palet, deken, … zodat ze een klein eilandje kunnen maken waar ze met hun groepje even kunnen samen zitten. Wanneer dit is gebeurd, krijgen ze de tweede belofteopdracht.

Tweede belofteopdracht

Wat zouden jullie elkaar kunnen beloven als groep dit jaar?

De givers schrijven dit neer op papier. Deze groepsbelofte wordt verder tijdens de activiteit opnieuw opgenomen.

Etappe 3

In de voorlaatste etappe sjorren de verschillende eilandjes naar elkaar toe. Daarvoor krijgen ze negen korte balken en vier lange en tien bolletjes touw. Op het einde, daar waar de verschillende bruggetjes samen komen maken ze opnieuw een eiland, waar alle leden van de tak kunnen zitten. Daar krijgen ze de derde belofte opdracht.

Derde belofteopdracht

Stel jullie beloftes van daarnet aan elkaar voor en probeer nu met iedereen tot een gezamenlijke groepsbelofte te komen.

Daarin verwerken ze hun persoonlijke beloftes en hun belofte aan de groep.

Etappe 4

Hierna krijgen ze allen gezamenlijk nog zes korte en twee lange balken en zes bolletjes touw.

Aan het einde van deze brug maken ze een lage toren met een groot platform. Daar krijgen ze de vierde belofte opdracht.

Vierde belofteopdracht

Verwerk in jullie gezamenlijke belofte van daarnet ook een engagement naar de buitenwereld.

Deze eindbelofte kan op een groot papier worden gezet dat je samen uitroept van op de toren en kan later ook een plaats krijgen in het lokaal.