Zoek

Ook voor de organisatie


Drankcontrole aan de ingang

De leefregel "geen eigen drank meebrengen" wordt duidelijk aan de ingang gecommuniceerd en deelnemers worden erop aangesproken. Aan de ingang van Herfstontmoeting vindt er een controle plaats. Per gouw vragen we 2 medewerkers die de drankcontrole doen en die daarbij ondersteund worden door ploeg Veiligheid.

We hanteren hiervoor 5 criteria:

 • Verwelkoming van de deelnemers is het doel, drankcontrole is vnl. een spijtige formaliteit.
 • De drankcontrole gebeurt met respect voor de deelnemers en hun persoonlijk materiaal.
 • Type drank: het gaat (vooral) over controle op alcoholische dranken.
 • Alle alcoholische drank wordt bij aankomst aan de ingang afgegeven en verzameld in de 'drankvestiaire'. Op zondag kunnen de deelnemers hun eigen drank terug meenemen naar huis.
 • Als deelnemers dronken arriveren, wordt ook de respectievelijke gouw op de hoogte gebracht. In samenspraak met hen en ploeg veiligheid wordt naar een oplossing gezocht.

Deze 5 criteria zijn allemaal overgoten met een saus van gezond verstand!

Tijdens H.O. mogen de deelnemers geen eigen alcoholische drank consumeren. Zie je iemand rondlopen met eigen drank, mag je die afnemen en 'vernietigen'.


Organisatiebadge

Naast de polsbandjes voor medewerkers gebruiken we ook organisatiebadges.

 • De groene organisatiebadge wordt gedragen door HO-medewerkers die lid zijn van de Verbondsraad en veiligheidsverantwoordelijken.
 • Je draagt deze badge zichtbaar zodat leiding (met vragen) je meteen kan aanspreken
 • Zeker van de dragers van organisatiebadge verwachten we een voorbeeldfunctie, in de lijn van de HO-leefregels.
 • Zowel medewerkers als organisators grijpen in, volgens de geldende afspraken, wanneer iemand de leefregels overtreedt.
 • De groene organisatiebadges hangen aan een houwtouw (neck strap/lanyard).
  => Heb je die van vorige jaren nog? Neem mee! Zo gaan we duurzaam om met beschikbaar materiaal.
 • Het veiligheidsteam is herkenbaar aan de rode badge

Stappenplan veiligheid

Is er overlast?
Overlast = leefregel wordt overtreden of verdere aanwezigheid van persoon of groep is onverantwoord

Aanspreken van betrokkenen brengt geen verandering in de situatie?
Bel CENTRALE VEILIGHEID 0474 ...

Omschrijf de situatie (wie, wat, waar...). Is er nood aan interventie?
 • Samen met centrale veiligheid wordt beslist of er interventie nodig is.
 • Gouw/district bekijken samen met verantwoordelijke veiligheid het vervolg.
 • Bij strafbare feiten worden bevoegde instanties ingeschakeld. 

Bel nooit zelf naar de hulpdiensten !

Centrale veiligheid behoudt het overzicht van alle oproepen zodat alles vlot kan worden gecoördineerd.