Zoek

Welkom op de Hoge Rielen!

Met enkele duizenden zijn we te gast op het domein de Hoge Rielen. Buiten de HO-organisatie moeten we ons daarom ook houden aan de huisregels van dit natuurdomein en de gemeente Kasterlee.

Inhoud:

Afval - Opruim - Gas- en andere nutsleidingen - Geluid - Tenten - Roken - Vuren en Vuurbeleid - Zwemmen en waterspelen - Wegwijzers - Strooifolders en promomateriaal Huis- en andere dieren - Sanctie & boete - Huisreglement de Hoge Rielen 2012Afval

 • Organiseer en voorzie een mini-containerpark op je grond! Op een logische, gemakkelijk bereikbare plaats en voldoende groot.
  => bv in de buurt van de eetbedeling of aan de afwasbatterij
 • De afvalborden en de afvalbakken worden geleverd door de SiS. Heb je er tekort, ga er dan bijvragen aan het SiS-secretariaat.
  => De verschillende fracties zijn: GFT (keukenafval), PMD, karton en papier, restafval, wit glas, bont glas, KGA (klein gevaarlijk afval).
 • Een volle afvalbak? Het liefste hebben we dat je hem komt ledigen in het HO-afvalpark (achter loods 314).Kan je hem om één of andere reden niet komen ledigen, rij dan even langs het SiS-secretariaat en spreek iets af voor een lege afvalbak.
 • Een volle GFT-bak? Rij even langs het SiS-secretariaat voor een lege GFT-bak. Zet je volle bak ergens aan de kant (uit de weg) van je terrein, de Hoge Rielen haalt deze volle GFT-bakken op.
 • GROOT, GROTER, GROOTST AFVAL:

Elke editie vinden we met de SiS tijdens de afbraak- en opruimdagen na HO, bij het afval materialen zoals: een rolstoel, een surfplank, een kopiemachine, 100m² doorregend nat tapijt, 50 kapotte paraplu's op een hoopje, kapotte fietsen ... echt verrassende dingen!
We begrijpen dat je die dingen nodig hebt voor je inkleding ofzo ...! Maar we zouden het dan ook ten zeerste appreciëren dat ze die "speciale" dingen ook ZELF terug meeneemt naar hun oorspronkelijke habitat of op zijn minst ZELF in de restcontainer van de SiS (achter loods 314) komt droppen, aub!
We weten nu nog niet hoe we het gaan aanpakken. Een ideetje dat al gevallen is, om het de eerste verbondsraad (-commissie) mee te brengen en terug te overhandigen aan de respectievelijke gouw, commissariaat of ploeg ;-)

<< Terug naar inhoud


Opruim

We zorgen samen dat alles goed wordt opgeruimd! Er zijn verschillende georganiseerde opruim-momenten voorzien, zoals na een takaanbod, na een café. Zondag is de algemene opruim. Paviljoenverblijvers ruimen ook mee hun paviljoen op, de paviljoenverantwoordelijke zal je hierop aanspreken.

<< Terug naar inhoud


Gas- en andere nutsleidingen

 • Er bestaan geen nauwkeurige plannen van de leidingen die overal verspreid liggen op Hoge Rielen
 • Maak geen diepe putten (60 cm en meer) op 2 meter van de rand van de weg, van de bosrand ...

<< Terug naar inhoud


Geluid

 • Beperk het gebruik van geluidsinstallaties! En heb je toch geluidsversterking echt nodig? Spreek dat dan het gebruik af met de coördinatie van HO. Tijdens de markt is er 1 centraal omroep-systeem voorzien waar jij ook gebruik van kan maken; aparte (eigen) geluidsversterkingen zijn niet toegelaten!
 • TIP: richt dan de boxen naar de binnenkant van Hoge Rielen en niet naar de buitenwereld aub!
 • We hebben met de Hoge Rielen en de gemeente Kasterlee een uitgebreid geluidsoverlastplan afgesproken.
  => Geluidsoverlast is er reeds als het geluid verder dan je eigen gouwgrond draagt!
 • Download hier het geluidsplan 2013

<< Terug naar inhoud


Tenten

 • Zet geen tenten tussen de bomen en struiken.
 • Zet tenten enkel zorgvuldig recht op de daartoe voorziene plaatsen. Als je twijfelt over de plaats, vraag het even na op het SiS-secretariaat.
 • Zet ook ALLE tenten vast met enkele piketten, ook de seniors! Het zou niet de eerste senior zijn die gaat vliegen.

<< Terug naar inhoud


Roken

 • Roken kan alleen aan de rand van paviljoenen en aan de kampvuurkringen, DUS OOK NIET OP DE WEGEN!
 • Voorzie op je grond een duidelijk afgebakende rookplaats. Zorg dat de rookplaats groot genoeg is en aangenaam om te verblijven dus niet bv. helemaal achteraan in een tent of half tussen de struiken.
 • Asbakken en rookzone-bordjes worden geleverd door de SiS.

<< Terug naar inhoud


Vuurkorven, BBQ, kampvuur en andere vuren

Hoge Rielen heeft op (bijna) elke kampeergrond een kampvuurkring! Kampvuur, vuurkorven en BBQ maken kan mits volgende regels:

 • Sowieso NIET tijdens de aanwezigheid van de HO-deelnemers!!
 • ENKEL & ALLEEN NA TOESTEMMING VAN DANIEL (& HR)
 • Enkel op de daarvoor voorziene kampvuurkringen
 • Één verantwoordelijke wordt aangeduid
 • Voldoende emmers water bij het vuur
 • Max. 1m hoog en breed (1m³)
 • Het vuur permanent bewaken
 • Volledig doven voor je de kampeergrond verlaat
 • Hou je aan het vuurbeleid van de gemeente Kasterlee

=> nog vragen: contacteer Daniel Peeters.

<< Terug naar inhoud


Vuurbeleid Kasterlee

Een "vuurbeleid" in de gemeente Kasterlee verplicht ook de Hoge Rielen om extra voorzichtig te zijn met vuur! Het streng vuurbeleid heeft oa te maken de (toeristische) uitstraling van de groene bomen- en bospracht in deze gemeente en hangt samen met een provinciaal vuurbeleid binnen bosrijke omgeving.

Om het beleid beheersbaar en uniform te houden wordt er gewerkt met 4 soorten seinen, groen en geel is nog ok.
Bij een oranje en rood sein mag er GEEN VUUR gemaakt worden in concreto wil dit zeggen:

 • GEEN open vuur mag gemaakt worden, dat oa het centrale kampvuur op vrijdag- en zaterdagavond dan NIET doorgaat
 • Voor de shows bij de gouwen & nationaal, gelieve ook GEEN dingen te gebruiken met VUUR
 • Kaarsen, fakkels en open haard vuren zijn niet toegelaten
 • Voor het koken in de voorbereidende week en tijdens het weekend van HO mogen er ook geen varkens (of ander vlees) aan het spit georganiseerd worden

> Uitzondering bij GROEN en GEEL sein

 • een "open vuur" kan misschien na aanvraag bij Daniel
  => Enkel IN de kampvuurkring of op een tafelvuur gecombineerd met een brandvrije ondergrond

> Uitzondering bij ORANJE sein

 • Een BBQ, maar enkel op de verharde strook rond het paviljoen of boven de kampvuurkring op een kampeergrond.
  => Dit op voldoende afstand van bomen en struiken, mits er emmers water in de buurt staan.

> Uitzondering bij een ROOD sein

 • koken op gasbekken, waarbij de gasbek op min 70cm van de grond staat, op een vuurvaste ondergrond!
 • een kippenkraam (op gas) kan ook nog

Besluit VUURBELEID:

 • Het actuele sein (wimpel) kun je aan de SIS-barak zien.
 • Sowieso is het goed om bij Daniel te checken wat wel of niet kan.
  => Je vraag wordt dan doorgestuurd naar de verantwoordelijke van DHR.
  => Het antwoord krijg je via Daniel terug in je mailbox
 • Staat of valt je concept met vuur => zoek iets anders, want voor hetzelfde kan het niet!

<< Terug naar inhoud


Zwemmen en waterspelen

 • Zwemmen in de zwemvijver is verboden omdat er geen redder aanwezig is en omdat er tijdelijke constructies in het water staan.
  => Dit zijn wettelijke voorschriften, hou je hieraan!
 • Werp zeker geen stokken, bladeren of andere dingen in het water want dat ondermijnt de waterkwaliteit.
 • De brandputten zijn er uitsluitend voor de brandweer, je mag er niet in. Sommige brandputten spelen een rol in het beheer van de waterflora op de Hoge Rielen

<< Terug naar inhoud


Wegwijzers

 • Dikwijls wordt Hoge Rielen vol gehangen met wegwijzers naar de gouw-, tak-, thema-, marktgrond ...
 • Let erop dat je hiermee niets beschadigt.
 • Zorg ervoor dat alle wegwijzers zondagavond terug verwijderd zijn!

<< Terug naar inhoud


Strooifolders en promomateriaal

 • Beperk het gebruik van papier.
 • Gebruik geen aparte strooifolders voor activiteiten op de HO.
 • Deel duurzaam drukwerk of promomateriaal, met informatie over je werking, enkel uit aan geïnteresseerden.

<< Terug naar inhoud


Huis- en andere dieren

 • Er zijn GEEN huisdieren toegelaten op Hoge Rielen. Je zal voor je hondje, poesje, hamster, konijn ... een andere oplossing moeten zoeken!
 • Er zijn wel andere dieren toegelaten op DHR, tenminste als je ze nodig hebt als extra inkleding, (bv kippen of een geit.)
  => Je moet wel zorgen voor een diervriendelijke omgeving! (Genoeg en vers drinken & eten, beschutting tegen de zon en regen, een rustige plek)

<< Terug naar inhoud


Sanctie & boete

Hoge Rielen deelt boetes (50 €) uit bij het overtreden van de leefregels aan:

 • Fout-parkeerders: vooral als je op de busstrook of parking 1 (P1) staat!
 • Als je toch je huisdier hebt meegebracht in het domein van HR
 • Bij het vervoeren van personen in de bakfiets
 • Roken in niet-rookzones
 • ...

Uiteraard na eerst een verwittiging gegeven te hebben! 

<< Terug naar inhoud