Zoek

Kabouters/(zee)welpen: Mowgli en de Bandarlog

Thema: Jungle boek als inspiratiebron

Doel: een moment om stil te staan bij je persoonlijke belofte

Duur: 1 u

Vorm: fantasie, verhaal, gesprek

Voorbereiding

Dit verhaal is een adaptatie, en korte samenvatting van het jungle boek. Het geeft je een goede insteek om een aantal thema’s ter sprake te brengen in verband met welpen en belofte. We geven telkens eerst het verhaal, en dan enkele vragen die je kan voorleggen aan je welpen.

Het verhaal & de belofte

1. Bemoei je niet met de apen.

Op een dag kwam Mowgli bij Baloe de beer, en Bagheera de panter. Mowgli had gehoord van de Bandarlog, en voelde er veel voor om met samen met hen te gaan leven. Bandar is eigenlijk het Indische woord voor aap en Log staat voor mens. Het waren dus dieren die erg veel op mensen gelijken. De Bandarlog waren een erg speels en vrolijk volkje, altijd levendig en opgewekt. Mowgli wilde eigenlijk niets liever dan met hen te gaan spelen.

Maar Baloe de beer legde hem uit dat het eigenlijk verkeerd was om dat te doen. De Bandarlog hadden geen regels of afspraken, daarom dat ze altijd zo vrolijk waren, ze deden eigenlijk maar wat, zonder dat je zeker kon zijn dat je op ze kon rekenen. Ze praten over allerlei dingen waar ze eigenlijk niet veel van wisten, en wat ze eigenlijk vaak hadden afgeluisterd van de andere dieren. Niemand in de jungle wil iets met ze te maken hebben omdat het lafaards zijn die in de bomen vluchten in plaats van gewonde dieren te helpen. Als je al een afspraak met hen kan maken, dan vergeten ze die later toch weer. Zo begrijp je dat als je iemand in India aan aap noemt, dat dat eigenlijk een heel grote belediging is.

Zijn er wel een welpen die soms bij de Bandarlog zitten? Of willen zitten? Zijn er wel eens welpen die slordig of laf zijn, die niet gehoorzamen aan afspraken of die heel veel praten, maar heel weinig doen?

Daag je welpen uit om de vragen serieus te nemen. Is niet iedereen wel eens zo geweest? Daag ze uit om een concrete situatie te noemen waar ze bij de aapmensen waren. Hoe concreter de situaties hoe liever.

Hoe de apen Mowgli stalen

Op een dag kregen de apen Mowgli te pakken. Ze hadden hem uit de bomen zien zitten, en vroegen of zich of hij niet kon helpen bij het maken van een eigen huis. Het leek hun prachtig als een mens hen zou kunnen helpen om een huis te maken. Toen Mowgli dan ook die dag ergens lag te slapen grepen ze hem, en ze sleepten hem mee over de boomtoppen slingerend naar de andere kant van het woud, weg van zijn vrienden.

Nu en dan zag Mowgli iets van de aarde ver beneden zich als zij hem tussen de bladeren en takken heen sleurden. Dan weer sprongen zijn over een open ruimte, en kwamen met een schok neer op een zwiepende takken. Zo bewoog de hele stam van de Bandarlog door de bomen, schreeuwend en lawaai makend, met Mowgli als hun gevangene.

Mowgli wordt dus ontvoerd in dit deel van het verhaal, weg van zijn vrienden. Laat je welpen zich nu eens afvragen wat zij zouden doen als ze niet meer bij hun vrienden hier in de scouts zouden kunnen zijn. Wat zouden ze dan doen? Hoe zouden ze zich voelen? Wat zouden ze missen? Ook hier mag je gerust de nadruk leggen op concrete voorbeelden.

Hoe de dieren van de jungle redden

Terwijl Mowgli ontvoerd werd was hij zo slim geweest om hulp te roepen, en Chil, de zwarte wouw hoorde zijn roep omdat Mowgli geleerd had de taal van de dieren te spreken. Chil verzamelde Mowgli’s trouwste vrienden, Bagheera en Baloe, en samen zetten ze een plan op om hem te redden uit de klauwen van de Bandarlog. Daarvoor schakelden zo ook een slag in: Kaa, de reuzenpython. Baloe en Bagheera namen het erg moedig op voor hun vriend, maar ze hadden het zwaar te verduren. Het leek er even op dat ook zijn zouden gegrepen worden door de woeste apen. Gelukkig was er ook Kaa, het dier dat het meest gevreesd werd door de apen. Met zijn betoverende dans wist Kaa de apen te misleiden, waardoor Mowgli kon ontsnappen.

Het is nu tijd voor de eigenlijke belofte. Je hebt net verteld hoe Mowgli dankzij zijn eigen scherpzinningheid, maar vooral dankzij zijn trouwe vrienden, gered werd van de Bandarlog. Vraag nu je welpen wat zij willen doen om zo’n goede vrienden voor elkaar te zijn. Wat willen zij beloven?