Zoek
Ledenaantallen

Soms heeft een tekort aan leden te maken met de bekendheid van scouting in je buurt. Of soms concurreren groepen tegen elkaar op. Soms heb je gewoon te weinig leiding om je groep vlotjes draaiende te houden. Of misschien is er wel een geboortejaar dat ontbreekt in jouw groep. Of ... Genoeg redenen om je groep eens stevig onder de loupe te nemen en je leden- en leidingsstatistieken eens kritisch te bekijken. Een handig hulpmiddel daarbij is een overzicht van de ledenaantallen.

De ledenaantallen houden, zoals de naam zelf zegt, de leden- en leidingsaantallen van je groep bij. Je kan aan de hand van de ledenaantallen verschillende voorspellingen met betrekking tot die leden- en leidingsaantallen doen. Daarnaast kan je er ook enkele tendensen mee verklaren. Op welke leeftijd stroomt het grootste deel van je leden in en waar haken ze het vaakst af? Hoe zag je groep er vroeger uit en hoe zal hij er (mogelijks) in de toekomst uitzien? Dit alles en nog veel meer inzichten over je groep kom je te weten via de ledenaantallen.

De ledenaantallen van je groep vind je in de Groepsadministratie van je groep. Een uitgebreide toelichting bij de tabellen en grafieken vind je via deze link. Hieronder geven we je de belangrijkste zaken mee.

Ledenaantallen en eigenschappen

Orakel - tabel ledenaantallen en eigenschappenDe eerste tabel in toont het aantal leden en het aantal leiding per tak van je groep op dit moment. De pijltjes tonen de verandering ten opzichte van het einde van vorig werkjaar.

Daarnaast vind je er enkele eigenschappen van jouw groep in detail. We kozen voor deze specifieke eigenschappen omdat we geloven dat ze een belangrijke factor kunnen zijn voor de kwaliteit van een scouts- of gidsenwerking.

 

Groepsevolutie

De eerste grafiek is een voorstelling van het totaal aantal leden en leiding van je groep in de voorbije 10 jaar. Zo heb je een eenvoudig overzicht van hoe je groep er vroeger uitzag en welke evolutie(s) er in de voorbije 10 jaar waren.

Orakel - grafiek groepsevolutie

Ledenaantal per leeftijd

Orakel - grafiek ledenaantal per leeftijd

De volgende grafiek geeft het aantal leden per leeftijd. Gebruik deze grafiek om te kijken of het aantal leden per leeftijd goed verdeeld is. Een jaartal dat ontbreekt kan op termijn problemen geven. Je kan zo bijvoorbeeld voorspellen in welk jaar er mogelijks weinig nieuwe leiding zal instromen. Bij de groep in onderstaand voorbeeld zijn er momenteel 3 leden die 12 jaar zijn. Dat wil zeggen dat binnen 6 jaar, als die leden 18 jaar worden en in het geval er geen leden afhaken, de groep slechts 3 nieuwe leiding zal hebben. Zij kunnen dus best nu reeds een specifieke ledenwerving voor jonggidsen/-verkenners doen.

 

 

 

Instroom per leeftijd

Orakel - grafiek instroom per leeftijdTot slot vind je ook een grafiek met de instroom per leeftijd. Deze grafiek toont op welke leeftijd leden in- en uitstromen. Hoe groter de balk, hoe meer leden er op die leeftijd bijkwamen of afhaakten. Kijk je enkel naar de balken, dan zie op welke leeftijd jouw groep leden aantrekt of verliest. Idealiter komen er elk jaar enkele leden bij (en niet enkel bij de kapoenen). Elke balk is ook onderverdeeld in blokjes per werkjaar, zodat je kan zien wanneer precies je groep leden heeft verloren of gekregen. Een grote blok (positief of negatief) van een bepaald jaar kan zijn omdat bijvoorbeeld een kamp tegenviel of een wervingsactie geslaagd was. Probeer steeds te kijken naar de combinatie van de balken (beeld op 10 jaar) en de aparte werkjaren. Enkel zo kan je deze grafiek juist lezen.