Zoek
Hoe "gezond" is jouw groep?

De ledenaantallen geven, voor elke groep afzonderlijk, de cijfers en statistieken weer over o.a. de leden- en leidingaantallen. Ook biedt het een antwoord op de vraag 'hoe gezond is de groep?', enz... De gegevens en conclusies komen rechtstreeks uit de ledendatabank van Scouts en Gidsen Vlaanderen gehaald.

Iedere (groeps)leider vindt de actuele cijfers en grafieken van zijn of haar groep gewoon op de groepsadministratie. Onder groepsinstellingen vind je de knop "ledenaantallen", die je naar jouw eigen pagina met statistieken leidt.

Op deze pagina krijg je een zicht op:

  • de actuele ledenaantallen,
  • de groepsgrootte op 10 jaar,
  • welke leeftijd de meeste leden jouw groep binnenkomen of verlaten,
  • enkele specifieke eigenschappen van jouw groep: gemiddelde leeftijd leidingsploeg, aantal leden per leider,
  • ...

Waarom?

Deze statistieken werden ontwikkeld om groepen een andere spiegel voor te houden. We willen hier geen groepen mee controleren, belonen of waarschuwen. Het orakel wil enkel een aanleiding zijn om het met jouw groep te hebben over ledenaantallen en kwaliteit.

Uitleg over de ledenaantallen vind je op de help-pagina. Opmerkingen en suggesties mag je mailen naar ledenaantallen@scoutsengidsenvlaanderen.be