Zoek

Leiding: ’n kei van scouting

Thema: steenman

Doel: engagement bij leiding, bespreekbaar maken wat je fundamenten van engagement zijn

Materiaal: pen en papier, en eventueel grote stenen-keien-kiezels-zand

Duur: 1 à 1,5 u

Vorm: rustig, verbaal

Voorbereiding

Beslis met je groepsleidingsploeg wie het verhaal vertelt, wie het uitbeeldt en wie de uitleg achteraf geeft.

Zet alles klaar in een gezellig lokaal, waar een rustig muziekje en wat kaarsjes staan.

Als je als groep de traditie hebt om een steenman te bouwen, kan je best in de buurt van deze steenman zijn voor het uitspreken van je belofte. Als je dit niet hebt kan je deze gewoonte creëren of alle keien van de leidingsploeg verzamelen in een mooie grote glazen bokaal.

Activiteit

Lees volgend verhaal voor. Of beter nog, voer het experiment waarover sprake in dit verhaal uit.

‘ Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over efficiënt tijdsbeheer. Hij nam het woord en zei: "Laten we beginnen met een experiment".
Van onder de tafel haalde hij een glazen pot en zette die voorzichtig voor zich neer. Daarna nam hij enkel grote stenen die hij zorgvuldig in de pot legde. Toen deze gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam naar zijn publiek en vroeg: "Is deze pot vol?"

Iedereen antwoordde ‘ja’.

De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kiezelsteentjes. Minutieus goot hij ze over de stenen. De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de bodem van de pot. Hij goot steentjes tot aan de bovenrand. Opnieuw vroeg de professor: "Is deze pot vol?". Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en één van hen antwoordde: "Waarschijnlijk niet..."

Daarop haalde de professor een zakje zand van onder de tafel. Hij goot dat aandachtig in de grote pot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de kiezels.

Hij vroeg nogmaals: "Is deze pot vol?" Ditmaal schudde zijn publiek eensgezind het hoofd.

"Goed," zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kan met water en vulde de pot tot de rand. Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en vroeg: "Welke grote waarheid toont dit experiment ons aan?"

De moedigste antwoordde: "Het toont aan dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel denken en dat er, als we het echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor afspraken en activiteiten".

"Neen," antwoordde de professor, "daarover gaat het niet. De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in."

Geef je leidingsploeg daarna volgende vragen:

· Welke zijn de grote stenen van scouting? Wat zijn je fundamenten in scouting? Wat wil je eerst doen in scouting, en wat is bijkomstig?

· Hoever ga je in je engagement voor scouting? Welke plaats neemt het in in je leven? Is scouting jou grote steen, of eerder een kiezel?

· Wat zijn je stenen, je kiezels, je zand, je water?

· Waar maak jij graag tijd voor? Wat schiet er al eens over tijdens een activiteit? Waar wil je dit jaar extra de nadruk op leggen?

Geef hen even de tijd om in stilte na te denken over deze vragen. Geef hen de opdracht wat op te schrijven, te tekenen of iets uit te beelden, want nadien stellen ze aan de groep voor wat hun fundamenten zijn.

Afsluiting

Sluit het geheel af met een plechtig moment, waarin iedereen zijn/haar kei bij de steenman legt in het lokaal. Iemand leest de beloftetekst voor en daarna zingt iedereen samen het beloftelied. Neem daarna de tijd om feestelijk samen te zijn.