Zoek

Gooi eten niet zomaar weg!

  • Verdeel de overschotten van eten onder de helpende leiding of je medewerkers.
  • Schenk gesloten verpakkingen eventueel aan een rusthuis/opvangcentrum/ ... in je buurt.
  • Of breng het naar een inzamelpunt voor eet-overschotten in de SiS-loods.
    => Enkel gesloten verpakkingen worden aangenomen, de rest gaat bij de GFT of restafval.
    => Vanuit de HO-organisatie contacteren we dan enkele 4de wereldcentra/gevangenis/... uit de buurt. 

Vorig jaar vonden we 2 dozen met 40 dagverse broden die bij de GFT-afval bak stonden. Doe de broden dan tenminste uit de zakken en steek ze los in de GFT-bak; anders wordt dit restafval. De SiS heeft niet de tijd om al zo'n zaken uit te pakken en bij de juiste afvalfractie te sorteren.