Zoek

SCOUTING IN DE STAD - Da's kinderspel! - Ik dacht het niet!

Scouts- en gidsengroepen in de grootsteden (Antwerpen - Gent - Brussel) komen vaak in contact met problemen die eigen zijn aan de stedelijke context. Zo krijgen zij te maken met de grote diversiteit, de strijd om ruimte, de grote verscheidenheid aan vrijetijdsbesteding, enz. Ook is het moeilijker de juiste contactpersoon te vinden binnen de stedelijke structuren voor hun vragen. Daarom is ervoor gekozen in deze steden een Stadsondersteuner in te schakelen.

WAT DOET EEN STADSONDERSTEUNER?

De stadwerkers van Antwerpen, Brussel en Gent werken op drie niveaus:

  • eerste lijn: stadsgroepen begeleiden naargelang de noden. Dit gebeurt meestal op vraag van de groep zelf! Zo zijn er bijvoorbeeld vragen in verband met leden- en leidingsaantallen, problemen met lokalen of vragen rond subsidies.
  • tweede lijn: districten en gouwen met groepen in de stad ondersteunen zodat ze genoeg kennis en achtergrond hebben om voor scouting in de stad een plaats te vinden.
  • derde lijn: wegen op het beleid zodat er een jeugd(werk) vriendelijke koers gevaren wordt (vb. groene ruimte voorzien, lokalen ter beschikking stellen, toezien op verkeersveiligheid, zichtbaarheid van jeugdwerk bevorderen, enz.)

Meer weten? Klik dan door naar de stad van jou keuze in de menu rechts.

Contact opnemen kan via de contactpagina!