Zoek
Kerntalenten

Test je eigen competenties

Zoals gezegd is een basispijler geworteld in de (visie van de) organisatie. Daar komen een aantal competenties uit die je kan verwachten van iedereen in de beweging. Deze basiscompetenties van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn gekoppeld aan de vijf basispijlers.

Zelfwerkzaamheid > zelfontplooiing

inzicht verwerven in de eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities. Kansen benutten en uitdagingen opzoeken om zichzelf te ontwikkelen en te versterken.

Engagement > Resultaatgerichtheid

haalbare maar uitdagende doelen stellen, gedreven zijn om deze te behalen en de prestaties te verbeteren. Prioriteiten stellen en bijstellen om de afstemming tussen de doelen te bewaren.

Medebeheer > Betrokkenheid bij de beweging

handelen met aandachtvoor de doelstellingen en de belangen van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Dienst > Dienstbaarheid

acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de doelgroep, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Ploegwerk > Samenwerken

actief bijdragen aan het creƫren van een goede teamgeest en aan het bereiken van groepsresultaten in een diverse omgeving.