Zoek

Takken (Ploegen)

Akabe - Evelien Noyens en Freddo De Loose

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc. De ploeg akabe is er voor iedereen die in de schoot van Scouts en Gidsen Vlaanderen met anders validen begaan is.

Evelien en Freddo zijn de ploegverantwoordelijken en trekken samen aan de akabekar.

Groepsleiding - Ise Kenis & Lie Van Roeyen

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc. Ook voor groepsleiding is er een ploeg.

Klik je naar het aanbod voor groepsleiding.

Jins - Marieke Van Broeckhoven

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc.

Marieke is de ploegverantwoordelijke.

Klik je naar het jinaanbod.

Jonggivers - Muriel Van der Haegen & Jo Verstreken

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc.

Muriel en Jo trekken de kar van jonggivers en scheepsmakkers.

Klik je naar het jonggiveraanbod.

Givers - Simon De Backer & Tom De Beuker

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc. Aan de ploeg givers is de "Service Openluchtleven" (SOLL) gelinkt.

Klik je naar het giveraanbod.

Kabouters & Welpen - Michael Van Craen & Bram Scheerder

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc.

Michael is de ploegverantwoordelijke die aan de kabouters- en welpenkar trekt.

Klik je naar het kabouters- en welpenaanbod.

Kapoenen - Lotte Pynaerts

Foto

Per tak is er een ploeg. Dat is een ploeg van vrijwilligers die op verbondsniveau het scouts- en gidsenspel uitwerkt per leeftijdstak. Het kneden van de takwerking is in hun handen. Elke ploeg zorgt voor een specifiek aanbod per tak o.a. in het leidingstijdschrift Over & Weer, op Herfstontmoeting, in handboeken en publicaties, tijdens weekendjes vorming, etc.

Klik hier naar het kapoenenaanbod.