Zoek

Thema's (Ploegen)

Lokalen - lege positie

Foto

Ploeg lokalen wil scoutsgroepen ondersteunen op vlak van het beheer van hun scoutslokaal en dit door vragen te beantwoorden, vorming te geven, artikels te schrijven, mee te werken aan de website Jeugdlokalen.be, langs te gaan bij groepen, het lokalenvisum te promoten, problemen van groepen op vlak van het lokaal structureel aan te pakken...

Werner - verbondsaalmoezenier

Foto

Werner Fierens is als ‘verbondsaalmoezenier’ lid van de ploeg zingeving. Hij is op verbondsniveau is de eindverantwoordelijke voor christelijke geïnspireerde zingeving van de beweging. Hij verzorgt daarnaast vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen het contact met Kerkelijke instanties en is ook lid van ICCS, International Catholic Conference of Scouting

Vorming - Katrijn Hallaert & Toon Proost

Foto

De voorzitters van de ploeg "Vorming in scouting" zijn, samen met de AVC's vorming, verantwoordelijk voor de ploeg vrijwilligers die de vorming en training van leiding binnen SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN verzorgt. Dit voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische aanpak van ons vormingsaanbod (o.a. animator-, hoofdanimator-, instructeurcursus, trapper, ...).

Klik je naar het aanbod van Vorming in scouting.

Zingeving - Nele Hessens

Foto

De nationale vrijwilligersploeg van en voor scouts en gidsen die werkt rond zingeving. Wij zijn de vrouwen en mannen die:

- werken rond scoutingrituelen: takovergangen, belofte, totemisatie
- symboliek van scouting brandend houden (scoutinggroet, kentekens ...)
- groepen helpen met vieringen, bezinningen, herdenkingen ..
- rouwbegeleiding geven binnen onze beweging
- aanbod en vorming gestalte geven omtrent relatievorming en seksualiteit

 

Klik je naar het aanbod rond zingeving.

Technieken - Bart Bouckaert

Foto

Ploeg technieken biedt vorming in scoutstechnieken voor leiding en jins aan. Scoutstechnieken, een basisbegrip binnen scouting, omvat oriëntatie, pionieren, mes-, bijl- & zaagwerking, kabelbanen, tenten, ... Zij bieden ook eenduidig advies over veilig werken en hoe omgaan met materiaal.

 

Klik je naar het aanbod rond technieken.

Internationaal - Margot de Groote & Nisse Van Dessel - Maarten Michels & Gitta Van Goethem

Foto

Ploeg Internationaal behartigt de internationale aspecten van SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN. Ze vertegenwoordigt Vlaamse scouts en gidsen in het buitenland en brengt hen in contact met geestesgenoten binnen of buiten Europa. Ze volgen ook de geplande internationale kampen op. Jaarlijks organiseren ze International day.

De ploeg van buitenlandmedewerkers wordt evenwel geleid door de ploegverantwoordelijken: Maarten Michels en Gitta Van Goethem.

Diversiteit - Kirsten Loos

Foto

Scouts en Gidsen Vlaanderen staat open voor iedereen die het spel van scouting wil spelen, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, handicap, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte, geaardheid of andere status. Discriminerend gedrag ten aanzien van eigen leden en/of derden is niet verenigbaar met lidmaatschap van Scouts en Gidsen Vlaanderen.‟