Zoek

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Foto

Het doel van scouting is bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren. Met ploegwerk als een van onze basispijlers is het wel duidelijk: goed omgaan met elkaar is ontzettend belangrijk!
Als mensen samenleven in groep, kan het jammer genoeg ook misgaan. Er wordt met grenzen geëxperimenteerd en soms worden ze overschreden. Ook op die momenten kan je terecht bij scouts en gidsen rondom je. Misschien voel je je vertrouwd bij iemand in je groep of district en kan je daar je verhaal doen? Ook op nationaal niveau kan je terecht met vragen, bezorgdheden of probleemsituaties.

Via het nationaal secretariaat (+32 3 231 16 20) , e-mail (permanentie@scoutsengidsenvlaanderen.be) of het noodnummer (+32 474 26 14 01 - enkel voor dringende zaken) kan je terecht bij een pedagogisch stafmedewerker die discreet en professioneel je vraag bekijkt en  samen met jou bekijkt welke stappen gezet kunnen worden. Je kan ook specifiek terecht bij het aanspreekpunt integriteit (kortweg API) via het nationaal secretariaat +32 3 231 16 20 (vraag naar het aanspreekpunt integriteit). Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt Wietske Van Pelt  deze functie op.

wat is een API?
De API is een eerste aanspreekpunt waarbij je terecht kan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, racisme,..
Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

Wat gebeurt er met je klacht/vraag?
De API/pedagogisch stafmedewerker luistert naar wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen.
Samen met de melder wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de situatie en hoe die best aangepakt wordt, inclusief nazorg. Indien nodig zal de melder doorverwezen worden naar gepaste hulpverlening.

Wat niet?

  • Hulpverlening: de API/pedagogisch stafmedewerker is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal elke melding opvolging krijgen en wordt er doorverwezen naar hulpverlening als dat nodig is.
  • Oordelen:  de API/pedagogisch stafmedewerker praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan wordt de meest geschikte opvolging voorzien.We gaan nooit op onderzoek naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. Dat is de taak van de politie en justitie.
  • Beroepsgeheim: de API/pedagogisch stafmedewerker heeft wel discretieplicht maar geen beroepsgeheim. Indien er bijvoorbeeld sprake is van gevaar zal ingegrepen worden, steeds in overleg met de melder.