Zoek

Anton Smagghe

Foto

Als Verbondscommissaris is Anton de pedagogische eindverantwoordelijke van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De VC staat aan het hoofd van de nationale leiding en coördineert de pedagogische werking. Anton is ook afgevaardigd beheerder van de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen en de verkozen officiële vertegenwoordiger van onze beweging. Hij leidt de staf en het managementteam.