Zoek

Ploeg Diversiteit - Kirsten Loos

Foto

Scouts en Gidsen Vlaanderen staat open voor iedereen die het spel van scouting wil spelen, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, handicap, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte, geaardheid of andere status. Discriminerend gedrag ten aanzien van eigen leden en/of derden is niet verenigbaar met lidmaatschap van Scouts en Gidsen Vlaanderen.‟

Het is de opdracht van Ploeg Diversiteit om deze "spelregel A" van onze beweging om te zetten in beleid en acties.

Klik je naar het aanbod rond diversiteit.