Zoek

Verbondsaalmoezenier - Werner Fierens

Foto

Werner Fierens is als ‘verbondsaalmoezenier’ lid van de ploeg zingeving. Hij is op verbondsniveau is de eindverantwoordelijke voor christelijke geïnspireerde zingeving van de beweging. Hij verzorgt daarnaast vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen het contact met Kerkelijke instanties en is ook lid van ICCS, International Catholic Conference of Scouting