Zoek

Zingeving - Nele Hessens & Bertrand Goethals

Foto

De nationale vrijwilligersploeg van en voor scouts en gidsen die werkt rond zingeving. Wij zijn de vrouwen en mannen die:

- werken rond scoutingrituelen: takovergangen, belofte,  totemisatie
- symboliek van scouting brandend houden (scoutinggroet, kentekens ...)
- groepen helpen met vieringen, bezinningen, herdenkingen ..
- rouwbegeleiding geven binnen onze beweging
- aanbod en vorming gestalte geven omtrent relatievorming en seksualiteit