Zoek
Code geel


Wie mag naar een scoutsactiviteit komen?


Liefst zoveel mogelijk leden en leiding. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden. 

De voorwaarden:

 • Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn voor deelname) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding, foeriers, enzovoort.
 •  Je hebt een aanwezigheidsregister en medische fiches van de leden/leiding. Contact tracing is mogelijk.
 •  In de gele fase wordt minimaal het aanwezigheidsregister gevraagd en indien mogelijk ook de medische fiches.  


Hoe organiseer je een scoutsactiviteit?


Contactbubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De leiding maakt bubbels van maximaal 50 scouts of gidsen (kinderen, jongeren, leiding en eventuele anderen inclusief).

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
 • Vermijd onderling contact = bubble distancing
 • Indien contact nodig is tussen bubbels, houd je 1,5 meter afstand  of gebruik je een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden.
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie aanwezig zijn, de bubbels onderling houden afstand van elkaar.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: alle leden en leiding, maar ook externen, ouders,…
 •  Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen daarbij een belangrijke rol.
 •  Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels er rond duidelijk zijn voor iedereen: leden, leiding én ouders.


Communicatie

 •  Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar de leden, ouders en betrokkenen heel belangrijk.
 •  Maak goede afspraken met de leden, ouders, externen, …


Hoe zit dat met hygiëne?

 
Persoonlijke hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig. 

De infrastructuur

Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

Het materiaal

In de gele en oranje fase kan materiaal gedeeld gebruikt worden binnen éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, wordt dat ontsmet tussen de bubbels door.

 

Welke activiteiten mag je doen?

 

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in open lucht en op het eigen terrein.
 • Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte. Houd je steeds aan de geldende samenlevingsregels.
 •  In de gele fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij +12.
 • Enkel met externen tov. de bubbel wordt social distancing toegepast.
 • Uitstappen kunnen, houd je aan de geldende samenlevingsmaatregelen.
 •  Samen eten en drinken kan wel. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 •  In de gele fase kunnen contacten met externen, mits de maatregelen gerespecteerd kunnen worden en afstand bewaard kan blijven.
 •  Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
 • Overnachten kan, mits de nodige voorzorgsmaatregelen.

 

Activiteiten met leiding


Onderstaande info geldt voor alle activiteiten (zonder overnachting en mét overnachting).  Alle activiteiten kunnen, maar met afstand en rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen. Omdat overnachtingen moeilijk te organiseren zijn, raden we aan de meerwaarde hiervan in vraag te stellen. Kunnen jullie hetzelfde doel zonder overnachtingen bereiken? Dan raden we dat aan.

Vergader enkel wanneer het noodzakelijk is voor de werking van je scoutsgroep. Als dat niet het geval is, maak je gebruik van de geldende regels in de samenleving of organiseer je het digitaal. Let op: lokale besturen kunnen nog steeds bijkomende maatregelen opleggen. Je mag vanaf 1 juli met maximaal 50 deelnemers vergaderen. Een afstand van anderhalve meter houden is verplicht!

 •  Er moet minimaal één meerderjarig persoon aanwezig zijn bij de vergadering.
 •  Blijf bij voorkeur digitaal vergaderen. Organiseer alleen een fysieke vergadering als die een meerwaarde biedt, bijvoorbeeld om de startdag voor te bereiden, de jaarplanning op te stellen of de groepsindeling te maken.
 •  Respecteer ten allen tijde de social distancing. Kan dat niet? Draag dan een mondmasker.
 •  Vergader bij voorkeur buiten. Binnen vergaderen mag, als het niet anders kan.

 

Activiteiten met ouders

Bij een startdag hoort bij veel scoutsgroepen een bar, receptie of barbecue voor de ouders. Binnen de huidige jeugdwerkregels is dat helaas niet toegestaan. Die regels zijn enkel opgesteld voor activiteiten met leiding en leden. Zodra je ouders erbij betrekt, spreken we van een evenement. Vraag dus zeker bij je stad of gemeente de toestemming of er een evenement voor ouders kan georganiseerd worden. Het is de lokale bevoegdheid die de eindbeslissing heeft bij het al dan niet laten doorgaan van een evenement.

Alle info vind je terug op ikorganiseer.be :
https://ikorganiseer.be/nieuws/corona-en-de-gevolgen-voor-je-evenement/