Zoek
Code oranje (update vanaf 14/10)

Binnen onderstaand kader geloven we op een veilige manier aan scouting te doen. Toch maak je die keuze als groep zelf. We ondersteunen zowel zij die zich zorgen maken en extra voorzichtig zijn, als voor wie enthousiast ingaat op alle mogelijkheden die toch nog worden geboden. Aangezien dit kan verschillen van groep tot groep (of tak per tak) is het belangrijk goed te communiceren naar je ouders.


Wie mag naar een scoutsactiviteit komen?

Liefst zoveel mogelijk leden en leiding. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.

De voorwaarden:

 • Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit als hij toestemming heeft van de ouders of voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
 • Was je ziek vóór de start (3 dagen symptoomvrij voor hervatten activiteiten) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding, foeriers, enzovoort.
 • In de oranje fase wordt minimaal een aanwezigheidsregister gevraagd, en indien mogelijk ook steeds het gebruik van medische fiches (voor, tijdens en na de activiteiten). Er is ook een contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de activiteit? Dan gebruiken de coronaspeurders die documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.


Hoe organiseer je een scoutsactiviteit?

Contactbubbels
We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De leiding maakt bubbels van maximaal 50 leden (leiding inclusief).

Communicatie

 • Voor, tijdens en na je activiteit is goede communicatie naar de leden, ouders en betrokkenen heel belangrijk.
 • Maak goede afspraken met de leden, ouders, externen, …

 

Leeftijd tot 12 jaar (kapoenen en welpen)

Bij -12 kan zowel binnen als buiten de bubbel uit maximaal 50 personen bestaan.

 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, je moet geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.
 • Intens fysiek contact wordt vermeden.
 • Vermijd onderling contact = bubble distancing
 • Indien contact nodig is tussen bubbels, houd je 1,5 meter afstand  of gebruik je een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden.
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 locatie aanwezig zijn, de bubbels onderling houden afstand van elkaar.
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: alle leden, leiding, maar ook externen, ouders,…
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen daarbij een belangrijke rol.
 • Wanneer in één groep kinderen van –12 en +12 gecombineerd zitten, zijn de regels +12 van toepassing.
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels er rond duidelijk zijn voor alle leden, leiding en ouders.

 

Leeftijd 12 tot 18 jaar (jonggivers, givers, jins)

De meerderheid van je groep is 12jaar of ouder, maar jonger dan 18. Bij deze leeftijdscategorie wordt er een verschil gemaakt tussen binnen-en buitenactiviteiten.

Binnenactiviteiten

 • bubbel van maximaal 20 deelnemers in een geventileerde ruimte.
 • Het dragen van MONDMASKERS IS VERPLICHT!
 • De afstandsregel van 1,5m is niet vereist, maar fysiek contact moet worden vermeden.  

Buitenactiviteiten

 • bubbel van maximaal 50 deelnemers (inclusief leiding).
 • Wie tijdens de activiteit combineert tussen binnen en buiten, gaat uit van het principe binnenactiviteit (= max. 20 deelnemers).

Weekends

 • Overnachtingen zijn toegelaten, in bubbels van 20 personen, ook als je enkel binnen slaapt.
 • Het mondmasker mag 's nachts uit, maar bedden of matjes moeten op 1,5 meter afstand (te rekenen vanaf je hoofd) van elkaar staan, in een goed verluchte ruimte.
 • Dit geldt ook voor slapen in tenten, enkel een afdak of shelter wordt gezien als een volwaardige buitenruimte.
 • Leefweken zijn verboden.

 

Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne
Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.   Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens het jeugdwerk nodig.

De infrastructuur
Er zijn duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes. Je zorgt voor maximale ventilatie en zet waar mogelijk deuren en ramen open.

Het materiaal
In de oranje fase kan materiaal gedeeld worden binnen éénzelfde bubbel. Als er verschillende bubbels hetzelfde materiaal nodig hebben, wordt dit ontsmet tussen de bubbels door.

 

Welke activiteiten mag je doen?

 • Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein.
 • Vermijd contact met anderen in de publieke ruimte. Houd je steeds aan de geldende samenlevingsregels.
 • In de oranje fase geldt de bubbelwerking en kan fysiek contact dus, maar wordt intens fysiek contact nog steeds vermeden, in het bijzonder bij +12.
 • Enkel met externen tov. de bubbel wordt social distancing toegepast.
 • Uitstappen kunnen, houd je aan de geldende samenlevingsmaatregelen.
 • Samen eten en drinken kan. Zorg dat je wel rekening houdt met de maatregelen van afstand en hygiëne.
 • In de oranje fase beperk je externe contacten, en kunnen die alleen mits maatregelen.
 • Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.
 • Overnachten kan, mits het volgen van de maatregelen: Bij overnachtingen (12-18j) mag het mondmasker 's nachts uit, maar moeten bedden of matjes op 1,5 meter afstand van elkaar (te rekenen van je hoofd), in een goed verluchte ruimte (ook in tenten).
 • Leefweken zijn verboden.

 

Activiteiten met +18jarigen en leiding

De meerderheid van je groep is ouder dan 18 jaar.

 • Groepen van max. 50 personen.
 • Er moet minimaal één meerderjarig persoon aanwezig zijn bij de vergadering.
 • Blijf bij voorkeur digitaal vergaderen. Organiseer alleen een fysieke vergadering als die een meerwaarde biedt, bijvoorbeeld om de startdag voor te bereiden, de jaarplanning op te stellen of de groepsindeling te maken.Vergader dan bij voorkeur buiten.
 • Respecteer ten allen tijde de social distancing. Kan dat niet? Draag dan een mondmasker.
 • Weekends en leefweken zijn verboden (met uitzondering van nationale vormingsinitiatieven).
 • Blijf je na je werking/vorming nog even napraten met een drankje? Dat kan (zonder externen en op uw eigen locatie) zolang je u blijft houden aan de richtlijnen voor de horeca. Je stopt dit ‘napraten’ conform het sluitingsuur geldig in de horeca in die stad/gemeente. Jeugdwerkregels betreffende afstand 1,5m blijven geldig en je vormt dus geen extra bubbels en draagt een mondmasker wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden