Zoek
Vervoer

Te voet of met de fiets

Ga je te voet op tocht? Dan volg je in ieder geval de algemene regels op de openbare weg. Door de Corona-maatregelen gelden bovendien de volgende afspraken: 

 • Onderweg overnachten mag niet. De kampplaats is de enige plaats waar gedurende het kamp overnacht mag worden. Wil je te voet naar je kampterrein maar is de afstand toch wat ver? Neem dan voor het eerste stuk het openbaar vervoer. 

 • Alle leden ouder dan 12 jaar moeten steeds een mondmasker bij zich hebben voor onverwachte contacten met externen. Contacten met externen worden steeds vermeld in het logboek.

 • Voorzie zelf waterbevoorrading en snacks voor onderweg. Stoppen onderweg voor een bezoek aan de winkel kan niet. 

 • Zorg voor voldoende rust zodat de leden niet uitgeput op het kampterrein aankomen. Voorzie rustmomenten op rustige plekken, vermijd drukbevolkte plaatsen.

Openbaar vervoer

Trein

Reserveer je trein op tijd en volg de afspraken van het openbaar vervoer:

 • Reserveren doe je per bubbel, ten laatste 10 werkdagen voor de vertrekdatum. 

 • Alle leden ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker, vanaf het betreden van het station. Ook op de perrons en aan boord van de trein, dus spreek af buiten het station.

 • Hou afstand van de andere reizigers. Leden uit dezelfde bubbel kunnen wel naast elkaar zitten. 

 • Vertrek bij voorkeur tijdens de daluren (na 9u en voor 16u) om de spitsuren en druktes te vermijden.

 • Noteer welke treinen en wagonnummers jullie namen met welke bubbel, in functie van de coronatracing.

 • Meerdere bubbels verspreid je best over verschillende treinen (verschillende tijdstippen). Kan dit niet dan vermijd je contact tussen bubbels door verschillende wagons te kiezen (zoals bepaald via de reservatie). 

Bus (TEC, De Lijn, MIVB)

Reserveer op tijd en volg de afspraken van het openbaar vervoer:

 • Alle leden ouder dan 12 jaar een mondmasker, ook aan de halte zelf.

 • Hou voldoende afstand van de andere reizigers. Leden uit éénzelfde bubbel kunnen wel naast elkaar zitten.

 • De Lijn: Reizen jullie met meer dan 45 personen moet een versterkingsrit aangevraagd worden. Doe dit tijdig (kampen in juli: vóór 15 juni; kampen in augustus: vóór 1 juli).
  TEC: er zijn nog gesprekken tussen De Ambrassade en TEC in verband met de maatregelen.

 • Noteer welke bus(sen) jullie namen met welke bubbel, in functie van de coronatracing.

 • Kies best voor elke bubbel een ander tijdstip van vertrek. Zo spreid je de bubbels over meerder bussen en is er geen contact tussen de bubbels onderling. Hou ook rekening met het verzamelen van de leden aan de bushaltes: vermijd dat er meerdere bubbels op dezelfde plaats op hetzelfde moment wachten op een bus.

 

Privébus/Autocar

Huur je een bus om naar het kampterrein te gaan? 

 • Neem contact op met de busmaatschappij. Leg de jeugdwerkafspraken uit en vraag naar hun maatregelen. Als bubbel moet je de ‘50%-regeling voor autocars’ (telkens één plaats tussenlaten) niet volgen, maar bespreek dit ook zeker met de busmaatschappij. Maak afspraken hoe het op- en afstappen gebeurt.

 • Voorzie per bubbel één bus. Een uitzondering is de dubbeldekkerbus: deze mag twee bubbels vervoeren (bubbel van max 50 personen boven, bubbel van max 25 personen beneden). 

 • Spreid het vertrek per bubbel in tijd (bv Bubbel 2 vertrekt 30 minuten na bubbel 1). Is spreiding in tijd niet mogelijk, probeer dan een spreiding in plaats door de bussen op verschillende plaatsen te laten vertrekken.

 • Alle leden ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker op de bus (ook bij het opstappen).

 • Hou voldoende afstand van de buschauffeur.

 • Noteer de naam van de buschauffeur(s) in het logboek, in functie van de coronatracing.

 

Auto/Carpool

Worden de leden van en naar het kampterrein gebracht met personenwagens? Dat kan, maar hou rekening met de volgende afspraken:

 • Als ouder kan je in de auto

  • Je eigen kinderen meenemen.

  • Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook kinderen van diezelfde bubbel mee.
   Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere bubbels dan kunnen geen andere leden mee in de auto. 

 • Als ouder draag je sowieso een mondmasker wanneer je kinderen van een ander gezin vervoert.

 • Vervoer je als ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin dan draagt dat kind ook een mondmasker.

 • Voorzie als ouder ook in goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit handgel (of wassen indien mogelijk de handen grondig).

 • Voorzie een goede planning: zorg ervoor dat niet alle auto’s op hetzelfde moment op dezelfde plaats moeten zijn. Spreek voor elke bubbel een andere plaats af waar de kinderen worden afgezet of werk met spreiding in tijd: de kinderen van bubbel A wordt eerst verwacht, 30 minuten later de kinderen van bubbel B… Hou hier rekening met gezinnen die kinderen hebben uit meerdere bubbels, zij moeten mogelijks lang wachten.

 • Hou een lijst bij welke leden bij welke ouders hebben gezeten, in functie van de coronatracing.