Zoek
Voor het kamp

Richtlijnen bij de kampvoorbereiding

Op basis van de Nationale Veiligheidsraad  kan vanaf 8 juni kan de gewone werking in groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen worden hervat. Dit moet echter geleidelijk verlopen in lijn met de evolutie van versoepelende maatregelen. De stapsgewijze richtlijnen voor het hervatten van scouting gelden ook bij de voorbereidende periode in juni voor onze kampen: WEKELIJKSE WERKING.

Informeer de ouders

Informeer ouders over de maatregelen. Zeker de maatregelen waar zij expliciet rekening mee moeten houden. Maak ook een lijst van materiaal dat ze extra moeten voorzien. De individuele steekkaarten met bijkomende medische fiche brengen ouders net voor het kamp up-to-date. Laat ouders ook deze corona-bijlage bij de medische fiche invullen.

Download hier het sjabloon van een voorbeeldbrief in word formaat. Met deze brief kan je, aangevuld met jullie gegevens, vanuit je groep de ouders informeren over de aanpak van komend kamp.

Hierop aansluitend zal eind juni vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen nog een mail worden verzonden naar de ouders van alle leden om hen te bedanken voor het vertrouwen in scouting.

Hebben ouders nog vragen? Op de website van de Ambrassade vind je antwoorden op maat van ouders en ook een handig document met de belangrijkste richtlijnen samengevat.

Informeer je leidingsploeg

Zorg dat iedereen goed op de hoogte is van alle maatregelen. Zorg dat iedereen goed weet wat er van hem verwacht wordt en welk materiaal zij moeten voorzien. Verdeel taken.

Wie mag er mee op kamp?

Ouders dragen de verantwoordelijkheid of ze hun kinderen al dan niet laten meegaan.

Alle kinderen die de vijf dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Twijfel je of iemand die in een risicogebied op reis is geweest mee kan op kamp? Check de meest recente aanbevelingen van de FOD buitenlandse zaken.

Wie tot één van de risicogroepen behoort kan ook niet deelnemen aan het kamp (een overzicht van de risicogroepen komt later deze week online):

TENZIJ een dokter via een attest toestemming geeft.

TENZIJ de ziekte of aandoening onder controle is door medicatie.

Gaan de ouders niet akoord met de beslissing over hun kind, dan kan je  deze modelbrief gebruiken.

Veilig afzetten

Organiseer een veilige omgeving voor de ouders om kinderen af te zetten. Kinderen helpen zich te installeren kan uiteraard niet. Maak duidelijk tot waar ouders mogen komen en waar bagage afgezet kan worden. Werk visueel. Vermijd samentroepen van mensen. Ouders dragen een mondmasker bij het afzetten.

Als er meerdere bubbels op één kampterrein zijn, laat dan elke bubbel op een ander moment aankomen met minimum een half uur tussen. Voorzie ook verschillende locaties waar kinderen afgezet kunnen worden. Ouders met kinderen in meerdere bubbels zullen dus nog iets meer geduld moeten hebben dan normaal.

Informatie over (openbaar) vervoer lees je hier.

Huisarts stand-by

Contacteer op voorhand een huisdokter voor jullie kamp. Zo is meteen duidelijk wie jullie moeten raadplegen als iemand van de leden of leiding ziek is. Dat kan de huisarts van je thuisgemeente zijn die je altijd kan bellen, of een dokter in je kampgemeente. Die laatste kan sneller ter plaatse komen. Verwittig hem of haar van jullie komst. Een dokter op kamp zelf is uiteraard nog beter.

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de veelgestelde vragen.