Zoek
Wat als iemand ziek wordt?

Zieke kinderen en jongeren horen niet thuis op het kamp, ongeacht of het corona betreft of niet.

Duid bij voorkeur per bubbel één persoon aan die zich in geval van vermoeden van besmetting over de zieke ontfermt en de nodige stappen onderneemt. Zorg voor gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon.

Breid de EHBO uit met volgende MUST-HAVES:

  • plastic handschoenen;
  • alcoholgel;
  • koortsthermometer + ontsmettingsmiddel;
  • voldoende chirurgische mondmaskers: telkens één voor de zieke en één voor de verzorger.

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke goed geventileerde quarantaineruimte. Dat kan een aparte tent of lokaal zijn, maar maak het een beetje gezellig.

Lees op voorhand de volledige noodprocedure, een voorbereide scout is er twee waard!

Wordt er iemand ziek tijdens het kamp?

Vertoont de zieke geen coronasymptomen? Verwittig de ouders en vraag hen om hun kind te komen ophalen. Zieken moeten meteen naar huis om risico's te beperken. Blijf alert en vraag de ouders om ook alert te blijven.

Vertoont de zieke coronasymptomen?

  • Zet de zieke meteen in quarantaine. Verwittig de ouders en vraag hen om hun kind te komen ophalen. De ouders gaan zo snel mogelijk naar de huisarts voor een COVID-test.
  • De bubbel waar de zieke zich in bevond, blijft op het terrein en vermijd alle contact met externen.
  • Bel in noodgevallen naar 112 of neem contact op met het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

Als de zieke negatief test op corona, mag het kamp weer doorgaan zoals ervoor. Blijf wel alert. De deelnemer kan pas weer deelnemen aan het kamp nadat hij genezen is en minstens 3 dagen geen symptomen vertoont.

Test de zieke positief op corona? De hele bubbel waarin de zieke zich bevond, gaat naar huis en mag gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een nieuwe activiteit of bubbel. De zieke mag gedurende 7 dagen nergens aan deelnemen en moet minstens 3 dagen klachtenvrij zijn alvorens weer deel te nemen aan nieuwe activiteiten.

Bij ernstige gevallen (meerdere zieken, besmetting van een volledige bubbel) kan je steeds terecht op het noodnummer 0474 26 14 01. Je kan ook mailen naar corona@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Wordt er iemand ziek na het kamp?

Dan moeten de ouders zo snel mogelijk een dokter contacteren. Na controle op en bevestiging van corona zal de dokter zelf het contact-tracingcenter contacteren. Zij schatten in of de andere kinderen en jullie als leiding risico lopen. 

Het contact-tracingcenter zal zelf contact met jullie of met het nationaal secretariaat opnemen. Zij zullen ook vragen om het contactenlogboek door te sturen. Zorg er dus voor dat dat goed ingevuld is. Hou het tot 1 maand na het kamp zeker bij.

Laat ouders weten dat ze een telefoontje van het contact-tracingcenter kunnen verwachten. 

Het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de veelgestelde vragen.