Zoek
Wat met de buitenlandse kampen?

Buitenlandse kampen zijn toegestaan tot 150 km buiten de landsgrenzen. Zo kunnen ouders bij ziekte hun kind snel komen ophalen en in quarantaine plaatsen. De gesprekken over het heropenen van de grenzen lopen echter nog. Maar mogelijks zullen reizen naar onze buurlanden vanaf juli opnieuw mogelijk zijn. Volg live de stand van zaken op www.buitenlandskamp.be.  

Annuleren

Wanneer je (buitenlands) kamp niet kan doorgaan, helpen we je hier op weg tussen de kleine lettertjes om correct te annuleren. Deze info kan op basis van internationale afspraken wijzigen; raadpleeg dus ook zo mogelijk je reisverzekering en -organisatie.

1. Vliegtuigtickets

Veel vluchten deze zomer zijn geannuleerd deze zomer. Werd je vlucht geannuleerd of gewijzigd, dan krijg je hierover meer informatie van de luchtvaartmaatschappij. Je hebt de keuze tussen een terugbetaling van reeds betaalde tickets of een voucher/tegoedbon voor een toekomstige vlucht. Lees goed de voorwaarden van een voucher, zodat je weet waar/wanneer je deze kan gebruiken.

Is je vlucht nog niet geannuleerd en moet je nu zelf annuleren? Kijk eerst naar de voorwaarden van de tickets die je kocht. Zijn ze flexibel en dus terugbetaalbaar/wijzigbaar (eventueel met extra kost)? Indien een ticket volgens de oorspronkelijke voorwaarden niet terugbetaalbaar of wijzigbaar is, is er toch een kans dat de luchtvaartmaatschappij momenteel flexibele omboekingsvoorwaarden hanteert. Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij om alle mogelijkheden te bekijken.

Heb je een annulatieverzekering afgesloten? Controleer de dekking van deze verzekering, want een pandemie is niet altijd verzekerd. Is dit niet opgenomen bij de uitsluitingen? Richt je vraag tot vergoeding dan ook tot de verzekeraar.

2. Pakketreizen

Een ‘pakketreis’ is een reisovereenkomst waarbij logies en vervoer gecombineerd worden (of een van deze elementen met een andere dienst zoals het huren van een auto). De wetgeving voor pakketreizen is zeer specifiek en geeft de mogelijkheid om een reis te annuleren indien     onvermijdbare en buitengewone omstandigheden aanzienlijke gevolgen hebben voor de reis.
Het coronavirus en de maatregelen die werden opgelegd door de overheid zijn zo’n omstandigheden. Je kan steeds verwijzen naar artikel 8 van het ministerieel besluit van 5 juni 2020, waarin staat dat jeugdkampen slechts zijn toegestaan tot 150km buiten de landsgrenzen.


De wetgever heeft in maart een afwijkende regeling voorzien om de Belgische reisorganisatoren te beschermen. De organisator kan een voucher/tegoedbon aanbieden voor het reeds betaalde bedrag. Die voucher moet de volledige waarde van het reeds betaalde bedrag vertegenwoordigen en een geldigheid hebben van minstens één jaar. De voucher moet ook vermelden dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis en er mag geen enkele extra kost aangerekend worden voor het afleveren van die voucher.
Je kan de voucher niet weigeren als aan die voorwaarden werd voldaan. Als je de voucher om welke reden dan ook niet gebruikt gedurende zijn geldigheidsperiode van één jaar, dan heb je recht op terugbetaling van het bedrag. De reisorganisator krijgt daarvoor dan zes maanden de tijd.

3. Boekingen van kampplaatsen, campings, activiteiten, …

Het Belgisch burgerlijk wetboek bepaalt dat overmacht een einde maakt aan de verplichtingen van alle partijen zonder enige schadevergoeding. Er zijn echter geen specifieke bepalingen die voorzien in opschorting van het contract, van betalingen of een verplichting tot terugbetaling in geval van overmacht, zoals de coronacrisis. Je moet de annuleringsvoorwaarden van elk contract raadplegen, met name om te weten wat er wordt voorzien in geval van overmacht. Indien er in de overeenkomst niets is geregeld, is het aangeraden om samen met de tegenpartij tot een minnelijke oplossing te komen (volledige/gedeeltelijke terugbetaling, voucher, …). In elk land kunnen bijkomende specifieke regels gelden.

Heb je een annulatieverzekering afgesloten? Controleer de dekking van deze verzekering, want een pandemie is niet altijd verzekerd. Is dit niet opgenomen bij de uitsluitingen? Richt je vraag tot vergoeding dan ook tot de verzekeraar.

Meer informatie op de website van ECC België.

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de veelgestelde vragen.