Zoek
Groepsevenementen & financiële zorgen

Eetdagen, verkopen, optredens, fuiven, ... Corona zal een zware impact hebben ook op de geldactiviteiten die jullie organiseren. Op de website ikorganiseer.be  werden de belangrijkste vragen omtrent het organiseren van evenementen gebundeld.

Wat met reeds geplaatste bestellingen of reservaties?  

Contacteer zo snel mogelijk de leveranciers en/of uitbater van je weekendplaats of feestzaal. Probeer onderling een regeling te treffen:

  • Kan de activiteit (zonder kosten) verplaatst worden naar een nieuwe datum?
  • Kan er een financiële regeling getroffen worden voor reeds betaalde goederen/diensten? 

Zet (nieuwe) afspraken duidelijk op papier, zodat er nadien geen discussie over kan zijn.

Nog enkele tips:

  • Bekijk aandachtig de annulatievoorwaarden van je contract(en).
  • Heb je al kaarten verkocht voor je evenement? Betaal deze dan zo snel mogelijk terug.
  • Heb je nood aan ondersteuning bij je contracten? Stuur ons dan een bericht via

Mogen we onze restaurantdag dan als afhaal organiseren?

Take-out organiseren, al dan niet als vervanging van restaurantdagen is géén goed idee. Enkel indien het voedsel voor deze activiteit reeds aangekocht was en anders verspild zou worden, kan het, mits uiterst strikte hygiëne voorschriften bij de maaltijdbereiding en bezorging. Nieuwe acties opzetten en organiseren kan in de huidige omstandigheden niet.

Mag een huis- aan huisverkoop?

Nee, zie hierboven.

Hoe kan ik een gedetailleerde financiële impact voor mijn groep berekenen?

De coronacrisis heeft ook financiële gevolgen voor julie groep. We ontwikkelden een tool om je te helpen deze effecten in te schatten. Zo krijg je een goed overzicht van de impact op de financiën van jouw groep.

Bezorg ons zeker de ingevulde versie terug (laad het document op via deze link).  Daarmee kunnen wij aan de overheid laten weten hoe het met jullie financiële gezondheid gesteld is.

Hoe ver vooruit moeten we evenementen annuleren?

Enkel de aangelegenheden (groepsfeesten, fuiven, ODD,  ...) tijdens de door de overheid gecommuniceerde periode, moétengeannuleerd of uitgesteld worden. 

Latere initiatieven kan je al annuleren of uitstellen. Leg daarbij het volgende in de weegschaal:

  • Hoe snel kan je inspelen op nieuwe beslissingen van de overheid?
  • Wanneer moet je grote kosten maken? Tot wanneer kan je bijvoorbeeld gratis of met beperkte kosten annuleren?
  • Is het mogelijk om je initiatief digitaal voor te bereiden zonder teambijeenkomsten of bezoek aan de locatie?
  • Tot wanneer kunnen leiding, leden, vrijwilligers hun agenda aanpassen aan het al- of niet doorgaan van de activiteit?
  • Hoe noodzakelijk of belangrijk is dit project voor de werking of het voortbestaan van de groep?

Bepaal op basis van voorgaande criteria een uiterste beslissingsdatum waarop je een go/no go beslissing neemt. Gebruik telkens de overheidsrichtlijnen van dat moment om te beslissen.

Twijfel je toch als groep of het al terug zal mogen? Stel dan uit of annuleer. Gebruik je creativiteit om event te vervangen door activiteiten die misschien al wel (terug) mogen.