Zoek
Wat te doen bij ziekte?

Vermoeden van besmetting tijdens je werking


Ben je nog in je lokaal, is je werking of weekend/kamp nog volop bezig en heeft iemand symptomen van Covid-19?

 • Plaats die persoon dan in een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. Spreek voor de activiteit af welke ruimte je daarvoor zal gebruiken en wie zich zal ontfermen over eventuele zieke(n). Voorzie gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon en zorg dat hij/zij het stappenplan bij een vermoeden van besmetting goed kent.
 • Laat de persoon met de vermoedelijke besmetting indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen. Contacteer de ouders  van de zieke en vraag hen om de zieke op te halen en te laten testen. Een ziek lid/leid(st)er mag sowieso niet op de werking aanwezig te zijn, los van de mogelijkheid op corona.
 • Zeg de ouders dat ze het lid zo snel mogelijk moeten laten testen op Covid-19 en dat ze je het resultaat – van zodra dat beschikbaar is – meteen laten weten. Wees voorzichtig tot je de uitslag kent. Geef nogmaals de contactgegevens van de verantwoordelijke van de groep mee met de ouders.
 • Zeg tegen alle leden en hun ouders dat er een vermoeden van besmetting is.  Ze beperken daarom (ook met gezinsleden) best hun contacten tot een absoluut minimum, tot de uitslag van de test gekend en negatief is. Als een lid met Covid-19-symptomen naar huis gaat tijdens een activiteit, moeten alle deelnemers (leden én leiding) van de bubbel extra voorzichtig zijn. Tijdens de activiteit is onderling contact nog toegelaten, maar beperk je dit in de mate van het mogelijke tot een minimum. Ze kunnen alleszins geen deel uitmaken van een andere bubbel tot de uitslag gekend en negatief is.
  Download hier de 'voorbeeldbrief voor ouders vermoedelijke besmetting' en pas de tekst aan julie situatie aan.
 • Heb je een activiteit mét overnachting gedaan? Bezorg dan de registratielijst (indien mogelijk mét rijksregsiternummers van leiding/leden, én hoogrisicocontacten van wie niet ingeschreven was) aan infectieziektebestrijding@vlaanderen.be. Op die manier probeert het agentschap Zorg&Gezondheid clusters aan besmettingen te onderzoeken. Hou daarnaast ook je lijst klaar voor de contactname van de contactspeurders en hou deze lijst goed bij.
 • Is de uitslag negatief. Dan breng je hiervan alle betrokkenen op de hoogte.


Wat kan je doen in afwachting van de testresultaten:
Maak zeker volgende zaken in orde:

 • Het contactlogboek van de activiteit: zorg dat het volledig en up-to-date is;
 • E-mails die je zal verzenden bij een positieve test: spreek af wie de contactpersoon voor ouders en leden is, pas de tekst aan jullie situatie aan en zet de juiste mailadressen alvast klaar zodat je de mail snel kan uitsturen als dat nodig is.
 • Je telefoon: zorg dat je telefoonnummers en mailadressen opgeslagen hebt van belangrijke personen die je snel moet kunnen bellen. Denk bijvoorbeeld aan je jeugdconsulent, burgemeester, Scouts en Gidsen Vlaanderen (corona@scoutsengidsenvlaanderen.be), ....


Wat als het testresultaat positief is (besmet met COVID-19):

 • Als de ouders je laten weten dat de zieke wel degelijk Covid-19 heeft, dan moet heel de bubbel van de besmette persoon naar huis indien je nog op kamp/weekend/leefweek/ … bent.
 • Breng alle leden en hun ouders op de hoogte (download hier de voorbeeldbrief effectieve besmetting). Iedereen moet zo snel mogelijk een Covid-test laten afnemen door de huisarts.
 • In afwachting van de resultaten van de eigen test moeten alle personen uit die bubbel het advies van de arts en/of contact tracers nauw op te volgen.
 • Nadat de betrokkenen de resultaten van hun eigen test ontvangen, volgen zij strikt de adviezen van de behandelende arts en/of contact tracers op.

 

Effectieve besmetting na een activiteit


Informeer je leden, leiding en ouders (bij de inschrijving, het programmaboekje, jullie website) dat ze de (mede)leiding op de hoogte moeten brengen wanneer ze binnen de 2 dagen na de activiteit symptomen van COVID-19 hebben.

Is er één van de leden/leiding effectief besmet?

 • Volg het advies van de behandelende arts en/of contact tracer van de persoon die effectief besmet is.
 • Breng alle leden en hun ouders die met de zieke in contact zijn gekomen op de hoogte (voorbeeldbrief ouders effectieve besmetting).
 • Heb je een activiteit mét overnachting gedaan? Bezorg dan de registratielijst (indien mogelijk mét rijksregsiternummers van leiding/leden, én hoogrisicocontacten van wie niet ingeschreven was) aan infectieziektebestrijding@vlaanderen.be. Op die manier probeert het agentschap Zorg&Gezondheid clusters aan besmettingen te onderzoeken. Hou daarnaast ook je lijst klaar voor de contactname van de contactspeurders en hou deze lijst goed bij.
 • Verwijs eventuele pers door naar Scouts en Gidsen Vlaanderen.


Wanneer kan je terug deelnemen aan de werking?

 • Je mag uit quarantaine en de normale scouts- en gidsenactiviteiten hervatten na advies van de belandende arts/contact tracer.
 • Je moet minimaal 3 dagen symptoom vrij zijn, ook van niet-coronagerelateerde aandoeningen.

-