Zoek
Zeg je gedacht aan het gemeentebestuur

Scouts & Gidsen Vlaanderen vindt het belangrijk dat onze leiding mee kan bepalen wat er in hun gemeente gebeurt voor kinderen en jongeren. De jeugdraad is hiervoor het ideale kanaal! Zorg er dus voor dat ook jouw groep een vertegenwoordig(st)er heeft in de jeugdraad!

Wat is de jeugdraad?

Wie zit in de jeugdraad?

Waarom als scout- en gidsengroep naar de jeugdraad gaan?

De groepsadministratie

Meer weten?

Wat is de jeugdraad?

De jeugdraad is een adviesorgaan. Dat wil zeggen dat het de officiële spreekbuis is van de kinderen en jongeren naar het gemeentebestuur toe.

De jeugdraad is een verzameling jonge mensen die zich bekommeren om wat dat gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren. Zij kunnen via de jeugdraad hun mening geven en zo het jeugdbeleid mee vorm geven.

De jeugdraad kan dus zijn gedacht zeggen over het beleid dat jullie gemeente of stad voert: wat is goed en wat is niet goed? Aangezien de jeugdraad de officiële spreekbuis is, moet het gemeentebestuur luisteren naar wat de jeugdraad zegt. Het gemeentebestuur is echter niet verplicht om het advies van de jeugdraad op te volgen.

Wie zit in de jeugdraad?

In de meeste jeugdraden zitten vertegenwoordigers van alle jeugdbewegingen van een gemeente. Daarnaast kan de jeugdraad zelf ook andere groepen aanvaarden, zoals afgevaardigde van scholen, deskundigen, kinderraden. En soms zitten er ook individuele jongeren in de jeugdraad (die dus geen organisatie vertegenwoordigen).

Waarom als scouts- en gidsengroep naar de jeugdraad gaan?

We kunnen het niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om deel te nemen aan de lokale jeugdraad. En wel om verschillende redenen:

  • Het is dé plaats om als jongere je mening te geven over het beleid van je gemeente.
  • Het is de ideale plaats om een netwerk uit te bouwen. Zowel met andere jeugdbewegingen als met de jeugddienst. Een netwerk dat je zeker kan helpen als je eens op een moeilijkheid of probleem stuit.
  • Je leert er alle ondersteuningsmogelijkheden van je gemeente kennen én je kan er mee beslissen over hoe die ondersteuningsmogelijkheden er moeten uitzien. Kan je beroep doen op kampvervoer? En moet dat gratis zijn? Hoe zit dat met subsidies? Kunnen werkmannen van de gemeente klusjes komen doen in jullie lokaal? ...

De groepsadministratie

In de groepsadministratie kan je aanduiden wie van jouw groep afgevaardigde is in de lokale jeugdraad via de functie JR - afgevaardigde groep in de jeugdraad. Waarom moet je deze functie toekennen?

  • Jullie worden gestimuleerd om na te denken wie er naar de jeugdraad gaat en deze taak op te nemen. Het geeft gewicht aan de functie, zodat het geen 'naam op papier' blijft.
  • We kunnen als Scouts en Gidsen Vlaanderen gericht informatie sturen naar de juiste perso(o)n(en). Zo wordt de groepsleiding, de verantwoordelijke groepsadministratie (VGA), ... ontlast en hoeven zij niet steeds de juiste informatie bij de juiste persoon te brengen.
  • Een nieuwsbrief speciaal voor de lokale jeugdraders is een mogelijke optie.

Meer weten?

Vragen, ideeën of suggesties? Mail naar jeugdbeleid@scoutsengidsenvlaanderen.be!