Zoek
De buren van je scoutsgroep

De buren van je lokaal zijn hopelijk ook je beste vrienden. Maar niet altijd loopt het van een leien dakje.

Soms wonen je buren al vele jaren naast je lokaal. Hou dan in je achterhoofd dat je leidingsploeg veel sneller wisselt dan je buren. Zij hebben dus vaak al een 'geschiedenis' die ze meedragen, positief of negatief.

En soms is juist het snel wisselen van de leidingsploeg bron van frustratie: buren weten op de duur niet wie ze nog moeten aanspreken ... Goede contacten en goede afspraken zijn dus een must! Vele problemen worden vaak klein wanneer je er samen over in gesprek gaat.

Je kan je buurt verrassen met een charme-offensief of enkele andere tips toepassen:

 • Een goeiedag zeggen, een vriendelijk gebaar, ... zal de verdere communicatie tussen jullie en de buurt vergemakkelijken! Zorg ook dat je al minstens weet wie je buren zijn. Je komt hen immers ook tegen in de supermarkt, op de kermis, ...
 • Laat je buren bij het begin van het werkjaar weten wie voor hen de contactpersoon is (naam en GSM-nummer). Mocht een buur dan vragen, opmerkingen, klachten,… hebben dan kan hij jullie vlot bereiken. Je kan dan soms klagende buren aan de lijn hebben, maar evengoed houden ze een oogje in het zeil tijdens de week. Zo kunnen zij jullie werking ondersteunen.
 • Je kan zelf langs gaan bij je buren of je kan hen ook uitnodigen om eens langs te komen op jullie terrein. Doe bvb. bij het begin van het werkjaar een rondleiding in jullie (propere) lokalen en verwen hen met een hapje, een drankje en een babbeltje.
 • Breng je buren tijdig op de hoogte van 'speciale' activiteiten (fuif, eetfestijn, ...). Je kan hen ook uitnodigen op een pre-receptie, een gratis toeganskaart geven, ...
 • Heb je nieuwe buren? Bel aan bij hen en stel jezelf en je groep voor. Een welkomstbrochure kan daarbij helpen.
 • Als de band met je buren uitstekend is, kan je hen ook vragen om je groep mee te ondersteunen door bvb maandelijks het gras te komen afrijden, klusjes aan het lokaal op te knappen, ... Zorg dan wel voor een mooie bedanking!
 • Vraag aan je buren om tijdens de week een oogje in het zeil te houden: zij zijn je sociale controle tegen vandalen en inbrekers!
 • Let goed op met ruiltochten. Als elke tak bij dezelfde buur aanbelt, kan dat tot wrevel leiden.
 • Pas de decibels van je activiteiten aan aan je omgeving. Tussen 22u ’s avonds en 7u ’s morgens is nachtlawaai bij wet verboden. Uitzonderingen kunnen altijd aangevraagd worden bij de gemeente.
 • Je buren blij maken met een charmeoffensief zoals een zwerfvuilactie, daar is iedereen mee gebaat.

Ontstaat er ondanks alle goede zorgen toch een conflict?

 • Luister naar de verzuchtingen van je buren en toon begrip.
 • Geef aan wat jullie beleving is ('jullie kant van het verhaal') zonder mee in conflict te gaan (geef objectieve, juiste informatie en maak duidelijk dat hun en jullie beleving kan verschillen).
 • Bespreek met je leidingsploeg hoe je je buur eventueel tegemoet kan treden in zijn/haar klacht en waar jullie grens ligt.
 • Geraak je er niet aan uit? Vraag raad aan je districtscommissaris of je jeugddienst. Of bel even met de pedagogische staf.

Imago van scouting

Verantwoordelijk optreden en respectvol zijn in omgang met anderen zijn scoutswaarden. We vragen je dan ook om dit zoveel mogelijk in acht te nemen. Besef ook dat steeds wanneer je je in het openbaar toont in je scoutshemd je op dat moment meebouwt aan het imago van scouting. Draag er zorg voor!