Zoek
Stadsondersteuning Gent

De stadsondersteuner van Gent is Hans Van Kerckhove. Hij is het aanspreekpunt voor de Gentse scouts- en gidsengroepen voor tal van onderwerpen: subsidies, jeugdbeleid, lokalen, Open Kamp, promoacties.....

 • Ondersteuning op maat voor al je vragen over jeugdwerkinfrastructuur, subsidies, ledenwerving, leidingtekorten of uitdagingen verbonden aan het werken in een stad
 • Beleidswerk: Hans behartigt de stem van de scouts- en gidsengroepen in het Gentse jeugdbeleid onder meer als lid van de Gentse jeugdraad en de verschillende werkgroepen Jeugd van stad Gent (een overleg op wijkniveau om jeugd(werk)beleid binnen de wijk vorm te geven), vaak samen met de stadsondersteuners van andere jeugdbewegingen in Gent
 • Dienstverlening: inspelen op specifieke vragen en globale noden van groepen, districten en de gouw
 • Ondersteunen van specifieke acties en projecten zoals Open Kampen, Dag van de Jeugdbewegingen, promo- en wervingsacties, Planeet Gent, ...

Je kan Hans bereiken via stadgent@scoutsengidsenvlaanderen.be of 0473/18 93 05. Zijn bureau is boven de Gentse Hopper Winkel (Lange Violettestraat 33).

 • Subsidies

  Elke groep kan elk jaar een subsidie van maximum 1620 euro aanvragen voor kleinere onderhoudswerken, veiligheidswerken, reparatiewerken en verfraaiingswerken aan het lokaal.

  Meer info over deze subsidie vind je bij Myriam op tel. 09 269 81 20 of myriam.goossens@stad.gent. Het aanvraagformulier vind je hier (gelieve dit formulier te gebruiken aub) en kan ingediend worden tot en met 28 februari 2018.

  Lees meer