Zoek
Hoe maak je een overzicht van waar je leden wonen?

In het Orakel vind je al veel informatie over je groep. Wil je daar mee aan de slag gaan voor bijvoorbeeld een ledenwerving, dan kan je daar nog een ander instrument bij nemen: BatchGeo. Dit is een site waar je de woonplaats van je leden kan in voeren. Zo zie je meteen uit welke buurten jullie veel of net geen leden halen, of er buurten zijn waar je vooral kapoenen werft, maar geen oudere leden, ... Op basis daarvan (en eventueel andere gegevens over je buurt) kan je gerichte actie ondernemen in specifieke buurten!

Hoe ga je te werk?

 • Download uit de groepsadministratie een Excel van je leden en maak drie kolommen: 'tak', 'straat + nr' en ‘gemeente'.
 • Surf naar BatchGeo
 • Kopieer je gegevens, plak ze in de kader op de site en klik op 'kijk na & stel in'.
 • Kijk na of de velden correct gelinkt zijn met je Excel: ‘straat + nr’ naast ‘locatie/adres’ en ‘gemeente’ naast ‘stad/provincie’.
 • Bij ‘sorteer op/thematische waarde’ geef je ‘tak’ in.
 • Klik op ‘breng nu in kaart’
 • Opgelet! Je kan maximum 250 leden invoeren. Heb je meer dan 250 leden, werk dan per tak.
 • Sla je kaart op. Na enkele weken worden je gegevens op de site immers gewist.
 • Lokaliseer je lokaal op de kaart
 • Ga met je takploeg of je groep gericht aan de slag!

BatchGeo kan je ook nog voor andere doeleinden gebruiken:

 • je ziet per tak direct welke ouders bij elkaar in de buurt wonen en je kan hen gericht aanspreken om te carpoolen, bvb. voor het kamp
 • ben je niet de enige scoutsgroep in je gemeente of stad, dan kan je op een districtsraad de kaartjes van elke groep naast elkaar leggen en zie je de blinde vlekken in je gemeente/stad
 • check op je kaartje of je ook de maatschappelijk kwetsbare buurt in je omgeving bereikt. Zoniet, kan je ook daar gerichte acties doen (bvb. met de Uitwijker)
 • laat je inspireren om met BatchGeo op een alternatieve manier een tocht uit te stippelen