Zoek

Verbondsraad 2 oktober - digitaal

Inschrijven

  • Inschrijven, inschrijving annuleren of wijzigen kan tot woensdag 30 september 2020, 23.59u.
  • Je kan enkel stemmen als je op voorhand bent ingeschreven of een volmacht hebt gegeven. Na het sluiten van de inschrijvingen kunnen er geen wijzigingen meer aangebracht worden
  • Om de vergadering rechtsgeldig te laten doorgaan moeten minstens 1/3e van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn. We rekenen wel op 2/3e aanwezigheid
  • Voor deze extra editie moeten jullie geen bijdrage betalen voor het eten, jullie moeten dit helaas zelf voorzien in jullie kot.

Specifiek voor de DC’s willen jullie in jullie exclusieve inschrijflink ook aanduiden wie zijn/haar stemrecht zal opnemen? Stem dit vooraf onderling af!"

Volmachten (via inschrijfknop 'afwezig')

We brengen graag de regels voor volmachten extra onder de aandacht. Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een vergadering, kan je je laten vertegenwoordigen. Je geeft dan een volmacht aan iemand om jouw stem uit te brengen. Volmachten voor de verbondsraad moeten voordien doorgegeven worden via de evenementenmodule (in het daarvoor bestemde tekstvak).

 

Wie kan aan wie zijn stem doorgeven?

  • Een volmacht kan je enkel geven aan een lid van de vergadering waarvan jij de vertegenwoordiger bent. Zo kan een DC zich op de verbondsraad laten vertegenwoordigen door een groepsleid(st)er van zijn/haar districtsraad of door een ADC (deze personen zijn lid van de districtsraad).
  • Elke bekrachtigde adjunctfunctie binnen het gouwbureau kan het stemvolmacht verkrijgen van een verontschuldigd lid van het gouwbureau.
  • De functie moet ingevuld zijn door een persoon, op het moment van de AV. Anders bestaat de stem niet.
  • Enkel een verkozen functie heeft een stemmandaat en kan deze doorgeven (DC's, GB's, GC's, GV's en het verbondsbureau).

 

Datum 02 October 2020 19:30 tot
02 October 2020 23:00
Locatie Van in ons kot

Organisator Organisatie Herfstontmoeting
Contacteer organisator
Javascript is required to view this map.