Zoek

FAQ

Activiteiten

Akabe

Algemeen

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

 • Waarom is het risico "ziekte" niet verzekerd?

  Ziekte is een toestand die je overal kan overkomen, thuis, op school, maar helaas ook wel eens op kamp. Toch heeft dit niets met de scoutsactiviteit op zich te maken. We verzekeren de risico's die verbonden zijn aan de scoutsactiviteiten, ziekte hoort hier niet bij. Ziekte is verzekerd in de privésfeer, via de mutualiteit en evt. de hospitalisatieverzekering van de ouders.

 • Waarvoor zijn we standaard verzekerd?

  - Alle (tijdelijk verzekerde) leden zijn verzekerd tijdens scoutsactiviteiten in binnen- en buitenland. - De ledenpolis voorziet de terugbetaling van de medische kosten ten gevolge van een ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit. - Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgen werkende leden een dagvergoeding als compensatie van het loonverlies. - Bij definitieve invaliditeit krijgen, ook de leden zonder inkomen, een eenmalige uitkering, afhankelijk van de invaliditeitsgraad. - Burgerlijke aansprakelijkheid (definitie - zie hierna) - Rechtsbijstand (definitie - zie hierna) - Lokalen: Brand-, storm-, hagel-, waterschade, schade ten gevolge van natuurrampen. - Eigenaarrisico: de groep of de vzw, opgericht in functie van de groep - Gebruikersrisico: alle groepen aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wat betekent de term "goede huisvader-principe"?

  Het principe van de goede huisvader betekent dat men zich gedraagt als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon (de zgn. goede huisvader of bonus pater familias). ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • Wat is een "ongeval"?

  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel(schaafwond, verstuiking, …). Zonnebrand is bv. geen ongeval omdat dit geen plots gebeurtenis is. Een brandwonde door een genster van het kampvuur is wel een ongeval.

 • Wat met kinderen die eerst een tweetal keer komen "oefenen" en daarna pas aangesloten worden. Zijn zij tijdens die eerste activiteiten ook verzekerd?

  Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede vergadering. Na de tweede vergadering wordt naam, adres, geboortedatum en tak (via de groepsadministratie) doorgegeven aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gebeurt er een ongeval tijdens die eerste of tweede vergadering, dan sluit je op dat moment de betrokken persoon aan als lid en handel je het schadedossier af zoals bij gewone leden.

Allerlei

 • Is een buitenlands kamp zinvol?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen, op kamp gaan is voor leden van deze leeftijd sowieso een avontuur, het maakt niet uit of ze ver of dichtbij gaan.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Neen, wanneer jonggidsen of jongverkenners in hun nieuwe tak komen, is er voldoende avontuur en maken ze met veel nieuwe dingen kennis (zelf koken, in tenten slapen, alleen op tocht...).
  • Gidsen/(zee)verkenners
   Een buitenlands kamp kan een meerwaarde zijn, maar beperk het tot eens om de drie jaar. Zo'n kamp is eerder iets voor jins.
  • Jins/loodsen
   Ja
 • Mag je leden als straf naar huis sturen?

  Neen. Uitzonderlijk kan dat in zeer extreme omstandigheden en in onderling overleg tussen lid en leiding. Informeer steeds de ouders van het gestrafte lid over de beslissing.

 • Mag je met je leden in het donker spelen?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Ja, om aan het donker te wennen. Spelen met als doel 'schrik aanjagen of een spel spelen waardoor leden schrik krijgen, mag niet. De leiding is er steeds bij. Spannende en uitdagende activiteiten aangepast aan de leeftijd kunnen wel. Verplicht nooit iemand om hieraan deel te nemen.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen/leiding
   Spelen met als doel 'schrik aanjagen of een spel spelen waardoor leden schrik krijgen, mag niet. De leiding is er steeds bij. Spannende en uitdagende activiteiten kunnen wel. Verplicht nooit iemand om hieraan deel te nemen.
 • Mogen leden deelnemen aan een kabelbaanactiviteit?
  • Alle leden en leiding
   Ja, op voorwaarde dat de activiteit begeleid is door minstens twee begeleid(st)ers waarvan er minstens één de vorming 'kabelbanen' volgde bij ploeg Technieken. Enkel een tijdelijke kabelbaan aangekocht in een Hopper-winkel is toegestaan. Alle death-rides zijn verboden. Elke deelnemer is beveiligd met degelijk materiaal.
 • Mogen leden en leiding een pintje drinken?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Neen, kapoenen en zeehondjes, kabouters en (zee)welpen, jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen geen alcoholische drank gebruiken.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Gidsen en verkenners jonger dan 16 jaar mogen nooit alcohol nuttigen; jins jonger dan 18 jaar geen sterke drank. Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert om in gidsen-en verkennertakken, waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn, alcohol te verbieden voor iedereen die lid is binnen dezelfde tak. Scouts en Gidsen vlaanderen adviseert om in jintakken, waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn, sterke drank te verbieden voor iedereen die lid is binnen dezelfde tak. Wanneer alcohol wordt aangeboden moet er steeds een volwaardig alternatief zijn, dus niet enkel bier of water.
  • Leiding
   Twee leid(st)ers blijven nuchter op meerdaagse activiteiten. Alle leiding heeft een voorbeeldfunctie. Als bestuurder ben je nuchter. Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over alcoholgebruik voor tijdens en na de activiteiten.
 • Mogen leden en leiding roken?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Kapoenen en zeehondjes, kabouters en (zee)welpen, jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen niet roken. In de buurt van die leden mag ook door gidsen, (zee)verkenners, jins, loodsen, leiding en foeriers niet gerookt worden.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Er worden binnen de tak afspraken over gemaakt. Indien er jongere leden aanwezig zijn, gedraagt men zich volgens de regels die voor de jongste aanwezigen gelden.
  • Leiding
   Heeft steeds een voorbeeldfunctie en gedraagt zich in aanwezigheid van leden volgens de regels die voor de jongste aanwezigen gelden.
 • Mogen leden werken uitvoeren aan het lokaal?
  • Kapoenen/zehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Ja, mits het om verfraaiingwerken of onderhoud van het lokaal gaat, maar ze mogen geen gespecialiseerd materiaal gebruiken waarvoor specifieke kennis nodig is. Voor timmeren, zagen, snijden zijn ze te jong.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, mits het om verfraaiingwerken of onderhoud van het lokaal gaat, en er geen specifieke kennis vereist is voor het materiaal dat ze gebruiken. Ook voor machines zijn ze te jong.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen/leiding
   Ja, mits het om verfraaiingwerken of onderhoud van het lokaal gaat. Verbouwingen en nieuwbouw zijn onderhevig aan andere regels.
 • Wat is de ideale verhouding tussen het aantal leden en het aantal leiding?

  Met een minimum van 2 leid(st)ers per tak:

  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   1 leid(st)er per 5 leden
  • (jong)gidsen/(jong)(zee)verkenners/scheepsmakkers/jins/loodsen
   1 leid(st)er per 6 leden.
  • Akabe/Open Kamp
   1 leid(st)er per 3 leden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Eenmalige activiteit

Evenementen verzekering

Gegevensbescherming

 • Kan ik vorming volgen rond de GDPR?

  Uiteraard! We hebben een werkwinkel uitgewerkt, met onderstaand programma:

  • Deel 1: Achtergrond bij de GDPR. Wat is het en waar moet ik rekening mee houden?
  • Deel 2: Het verwerkingsregister en privacybeleid. Praktisch uitwerken van deze twee (verplichte) documenten.
  • Deel 3: Vragen en antwoorden

  Je kan onze werkwinkel volgen op onderstaande momenten:

  • Vorming à la carte - Donderdag 11 oktober in Antwerpen
  • Vorming à la carte - Woensdag 17 oktober in Gent en Mechelen
  • Vorming à la carte - Dinsdag 23 oktober in Brussel

  Na afloop van de werkwinkel ga je naar huis met een USB-stick met daarop jouw uitgewerkte verwerkingsregister en privacybeleid.
  Vragen of interesse in een werkwinkel? Mail ons gerust op privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be.

 • Mag ik de huidige individuele steekkaarten nog gebruiken?

  Ja, de huidige versie blijft voorlopig geldig.
  Een nieuwe versie is op komst, maar de gestelde vragen bljven nagenoeg hetzelfde. De wijzigingen gaan over een verduidelijking over het gebruik van de gegevens en een verwijzing naar het privacybeleid.

 • Moet ik nu (opnieuw) toestemming vragen om bijvoorbeeld ouders te mogen contacteren?

  Neen. Toestemming is slechts één van de verwerkingsgronden in de GDPR-wetgeving.
  Leden en ouders op de hoogte houden van je wekelijkse activiteiten, de kampdata en uitnodigen voor het eetfestijn zijn verwerkingen die vallen onder de 'uitvoering van een overeenkomst'. Door lid te worden van een plaatselijke groep en Scouts en Gidsen Vlaanderen, zijn deze verwerkingen immers noodzakelijk.
  Voor medische gegevens, bijvoorbeeld op de individuele steekkaart, is er steeds een toestemming vereist.

 • Mogen we nog foto's delen op onze website of Facebook?

  Ja, maar er zijn aandachtspunten om zeker rekening mee te houden.
  Meer informatie kan je vinden op onze pagina foto's veilig publiceren.

 • Wij zijn het oudercomité van een lokale groep; moeten wij rekening houden met de GDPR?

  Ja, alle feitelijke verenigingen en vzw's vallen onder de GDPR-wetgeving.
  Ook het oudercomité of een ondersteunende vzw kunnen gebruik maken van de tools die we aanbieden vanaf eind mei. Zij zullen mogelijks iets meer gegevens moeten aanpassen, omdat de tools in eerste instantie op maat van de groep zelf ontwikkeld worden.

Internationaal

 • Heb ik een reispas nodig voor sommige Europese lidstaten?

  Neen, je kan naar alle landen van de Europeese Unie reizen zonder een reispas. Gegevens over officiële documenten zoals identiteitskaart en reispas e.d. kan je vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/ 

 • Hebben we de toelating van de ouders nodig om onze minderjarige leden mee te nemen op een buitenlands kamp ?

  De wetgeving is hier niet duidelijk over of je deze toelating al dan niet wettelijk nodig hebt. We raden je echter aan om deze toelating toch te vragen aan de ouders om eventuele problemen te vermijden. Een voorzichtig man is er twee waard. Een voorbeeldformulier kan je hier terugvinden (bij Kampen in het buitenland) maar is ook op je gemeente beschikbaar.

 • Hoe kom ik in contact met een scoutsgroep in het buitenland ?

  Als je zelf geen scouts in het buitenland kent, is het vaak niet zo gemakkelijk om scouts te leren kennen in het buitenland. Je kan trachten in contact te komen met een groep in het buitenland via de scoutsverbonden van dat land. Internationaal bestaat er de afspraak dat vragen naar groepen altijd langs het plaatselijk verbond worden doorgespeeld zodat het verbond dit kan doorgeven aan de gouw-of districtsverantwoordelijke van de streek waarin iets gezocht wordt. Met concrete vragen naar buitenlandse groepen of overnachtingsmogelijkheden in hun lokalen of gronden kan je enkel terecht bij het plaatselijke verbond. Je kan dan best een briefje opmaken in de taal van het land of in het engels of frans. Hierin het aantal personen vermelden, de leeftijd van de deelnemers en of jullie ginder iets willen samen doen met een locale groep (dit laatste lukt soms via tussenkomst van de Internationale Commissaris van het land van jullie keuze). Dat briefje stuur je dan terug naar : internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be en dan bezorgen wij het aan de Internationale Commissaris van het gekozen land met de vraag jullie spoedig te antwoorden. Een pak geduld is vaak wel nodig, want niet alle landen reageren even snel op zulke aanvragen.

 • Ik ben op zoek naar informatie over het land waar we naartoe gaan.

  Een reisbureau zijn we niet, maar we kunnen je wel wat verderhelpen. De makkelijkste manier is langskomen op de Buitenlanddag, waar elk jaar verschillende landen in de spotlight staan. Van al deze landen kan je ook landenfiches terugvinden op de site.

  Anderzijds kunnen we u zeker en vast WegWijzer.be aanraden. WegWijzer heeft buiten een ongelooflijk uitgebreide mediatheek over reizen en kampen in haast elk land, hetwelke je kunt bezoeken in Brugge, tevens een zeer uitgebreide & informatieve website.

 • Ik neem een auto of busje mee op kamp. Wat met de verzekering?

  Als je een voertuig huurt, kan je vaak het voertuig omnium verzekeren via de huurmaatschappij. Is dit niet het geval of neem je een persoonlijk voertuig mee, kan je nog steeds een tijdelijke verzekering afsluiten bij Ethias via het nationaal secretariaat. Meer info over deze verzekering vind je op het aanvraagformulier voor een tijdelijke autoverzekering. Informatie over Ethias Assistance (de reisbijstandsverzekering bv. Repatriering van het voertuig) kan je hier vinden.

 • Is de gewone verzekering voor leden voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben zijn automatisch verzekerd buiten onze landsgrenzen. Let wel, dit is beperkt tot de landen van Europa. Dezelfde regels gelden hier t.o.v. een kamp in België. In sommige gevallen is deze verzekering misschien niet voldoende en kan je een extra verzekering afsluiten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Informatie over de ziekteverzekering voor een reis naar het buitenland kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn, want dit is niet gelijk voor alle ziekenfondsen. Tegenwoordig kan je al deze informatie makkelijk terugvinden op het internet.

 • Kan ik verzekeringspapieren verkrijgen in andere talen?

  Het aangifteformulier bestaat slechts in het Nederlands. Het medisch attest dat de dokter of het ziekenhuis ter plaatse moet invullen, kan je evenwel verkrijgen in het Frans, Engels, Spaans, Duits en Italiaans op het nationaal secretariaat. Of op de formulieren op de website.

 • Moet je een namenlijst bezorgen als je op buitenlands kamp gaat?

  Neen, iedereen die aangesloten is bij Scouts en Gidsen Vlaanderen (lidgeld betaald!), is verzekerd in binnen- en buitenland.

 • Waar kan ik goedkoop een busje huren?

  De ene verhuurmaatschappij is al wat duurder dan de andere, dus informeer je goed op voorhand. Je kan best ook de voorwaarden vergelijken, want een goedkope maatschappij mag dan al interessant lijken, achteraf kan je die duur te staan komen. Informeer ook eens bij je plaatselijke garage of de hoofdzetel van een automerk. Misschien willen zij je wel steunen.

 • Waar kan ik leren jodelen in Spanje?

  Ploeg Internationaal en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn uiteraard geen reisbureau. Dus helaas kunnen we niet op al je vragen antwoorden.

 • Waarvoor kan ik subsidies ontvangen ?

  Subsidies krijg je niet zomaar, dus voor bv. een strandkamp aan de Franse riviera zal geen enkele instantie je steun verlenen. Wil je je kamp wat meer inhoud geven, is de kans vrij groot dat je een subsidieverlener vindt. Zo bieden verscheidene organisaties je financiële steun als je een uitwisseling wil organiseren met een scoutsgroep uit het buitenland. Meer info hierover vind je in het onderdeel subsidies van onze website.

 • Wat is de kampregistratie?

  Voor elk kamp is het verplicht dat je de online kampregistratie ingeeft. Dit zorgt ervoor dat Scouts en Gidsen Vlaanderen op elk moment weet welke groepen er waar op kamp zijn. Op deze manier kunnen we beter reageren in noodsituaties.

 • Wat is een internationaal scouts- en gidsenpaspoort?

  Een internationaal scoutspaspoort is een document dat uitgegeven wordt door alle wereldverbonden dat je identiteit als scouts of gids bewijst. Op deze kaart wordt de naam van de kampleider en de scoutsgroep vermeld. Je krijgt dit document automatisch toegestuurd nadat je je online kampregistratie ingevuld hebt.

 • Wat is het kampengagement?

  Voor elk kamp is het belangrijk je voor te bereiden aan de hand van het kampvisum. Voor buitenlandse kampen is er een specifiek internationaal kampvisum beschikbaar. In het kampvisum vindt je het kampengagement, waarin je als leider verklaart dat je je kamp op een degelijke manier hebt voorbereid. Dit document wordt getekend door zowel de leiding, de groepsleiding als de districtscommissaris.

 • Welke formaliteiten moet ik vervullen voor een kamp in het buitenland?

  Je zorgt er voor dat je kampengagement in het internationaal kampvisum volledig ingevuld én getekend (door alle leiding, groepsleiding en je DC) wordt. Je vult de online kampregistratie in. Wanneer deze formaliteiten vervuld zijn, wordt je het internationaal scouts- en gidsenpaspoort bezorgd.

Kamp

Koken, vuur maken en hout hakken

 • Mogen leden houthakken en hout zagen?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, als ze op de hoogte zijn van de basisregels over veiligheid en als de leiding de actiiteit begeleidt en zorgt voor een veilige situatie.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja
 • Mogen leden op een houtvuur koken?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Neen, de foeriers op kamp of weekend wel.
  • Kabouters/(zee)welpen
   Neen, de foeriers op kamp of weekend wel. Kabouters en welpen mogen onder begeleiding van de leiding een woudloperskeuken doen.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, maar steeds onder toezicht van de leiding.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja
 • Mogen leden vuur maken?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen, kapoenen, zeehondjes, kabouters en (zee)welpen mogen geen vuur maken, laat ze ook nooit alleen bij een vuur.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, de leiding zorgt ervoor dat het in gecontroleerde omstandigheden gebeurt.
  • Gidsen/(zee)verkenners
   Ja, de leiding zorgt ervoor dat het in gecontroleerde omstandigheden kan gebeuren. Spelen met brandende voorwerpen, vuurspuwen en over vuur springen zijn verboden activiteiten.
  • Jins/loodsen
   Ja, spelen met brandende voorwerpen, vuurspuwen en over vuur springen zijn verboden activiteiten.
 • Mogen leden zelf koken op kamp of op weekend?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Niet zelfstandig, maar ze kunnen wel helpen met de voorbereidingen en met de opruim of afwas.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, maar steeds onder toezicht van de leiding.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja

Leiding

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

 • Waarom krijg ik plots geen Over en Weer meer?
  • Kreeg je Over & Weer februari niet en de vorige Over & Weers wel? Informeer dan eens bij je penningmeester of er nog onbetaalde lidgeldfacturen zijn. Want vanaf 1 februari drukken we alleen adresetiketten voor die leiding waarvan het lidgeld betaald is.
  • Ook voor mensen met een geblokkeerd adres drukken we nooit etiketten. We blokkeren een adres als De Post ons een zending terugstuurde wegens "verkeerd adres". In de groepsadministratie worden geblokkeerde leden in de homepagina in het paars getoond. De VGA kan het adres aanpassen en dan verdwijnt de blokkering automatisch. Is het adres toch correct? Stuur dan een mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be, dan kunnen wij de blokkering verwijderen.

  Wil je toch nog graag de ontbrekende O&W onvangen en is er ondertussen al betaald of werd het adres aangepast? Stuur dan een mail naar info@scoutsengidsenvlaanderen.be, we sturen het ontbrekende tijdschrift dan na.

Lichamelijk ongeval

 • Hoe gebeurt de afhandeling van de facturen?

  De ouders betalen alle onkosten aan de dokter of apotheker, de facturen van het ziekenhuis worden naar hen thuis gestuurd. Eerst dienen zij langs te gaan bij de mutualiteit om daar al een deel terugbetaald te krijgen. Vervolgens sturen zij alles door aan Ethias, die het saldo zullen uitbetalen.

Lidgeld

 • Waarom krijg ik plots geen Over en Weer meer?
  • Kreeg je Over & Weer februari niet en de vorige Over & Weers wel? Informeer dan eens bij je penningmeester of er nog onbetaalde lidgeldfacturen zijn. Want vanaf 1 februari drukken we alleen adresetiketten voor die leiding waarvan het lidgeld betaald is.
  • Ook voor mensen met een geblokkeerd adres drukken we nooit etiketten. We blokkeren een adres als De Post ons een zending terugstuurde wegens "verkeerd adres". In de groepsadministratie worden geblokkeerde leden in de homepagina in het paars getoond. De VGA kan het adres aanpassen en dan verdwijnt de blokkering automatisch. Is het adres toch correct? Stuur dan een mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be, dan kunnen wij de blokkering verwijderen.

  Wil je toch nog graag de ontbrekende O&W onvangen en is er ondertussen al betaald of werd het adres aangepast? Stuur dan een mail naar info@scoutsengidsenvlaanderen.be, we sturen het ontbrekende tijdschrift dan na.

 • Wat is een halfjaarlijks lid?

  Als iemand na 1 maart aansluit, spreken we van een halfjaarlijks lid. Meer info over het lidgeld vind je hier.

Lokalenpolis

Materiaal

Op kamp

 • Hoelang mag een kamp duren?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Maximum zes dagen en vijf nachten
  • Kabouters/(zee)welpen
   Maximum tien dagen
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Maximum twaalf dagen, als het kamp korter is dan tien dagen gaat er veel te veel tijd naar opbouw en afbraak.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Maximum veertien dagen. Een kamp dat langer duurt verliest mogelijks aan kwaliteit en lijkt meer op een vakantie dan een kamp.
 • Hoeveel uren slaap hebben leden per nacht nodig?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Ongeveer tien uur. De leiding bepaalt het slaapuur
  • Kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Gemiddeld acht tot negen uur. De leiding bepaalt het slaapuur.
  • Gidsen/(zee)verkenners
   Gemiddeld acht uur. Leden en leiding spreken samen af hoe laat de leden gaan slapen.
  • Jins/loodsen
   Gemiddeld acht uur. Iedereen moet de kans hebben om acht uur te slapen. Jins bepalen wel zelf wanneer ze gaan slapen. Iedereen doet mee aan de activiteiten in de voormiddag.
 • Moet leiding in dezelfde ruimte slapen als de leden?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Ja, minstens één leid(st)er moet in dezelfde slaapruimte slapen. Zo ben je er snel bij als er een kapoen 's nachts bijvoorbeeld heimwee heeft of naar het toilet moet.
  • Kabouters/(zee)welpen
   Neen, maar leiding moet binnen gehoorsafstand liggen en de leden moeten zonder schrik bij de leiding kunnen geraken. Laat bijvoorbeeld het licht branden in de gang.
  • Jonggidsen/(zee)verkenners
   Neen. De leiding slaapt wel op hetzelfde terrein/lokaal
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Neen
 • Mogen meisjes en jongens in dezelfde ruimte slapen?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/welpen
   Ja
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners
   Ja, maar het moet niet, ook niet voor een gemengde groep. Forceer niets. Vraag ook aan de leden wat ze ervan denken.
  • Jins/loodsen
   Ja
 • Welke leden mogen op tentenkamp?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Neen
  • Kabouters/(zee)welpen
   Ja, het tentenkamp moet opgesteld zijn voor de leden aankomen er moeten echte wc's zijn , geen HUDO's. De leden moeten op één plaats binnen kunnen spelen.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja

Op tocht

 • Mag er gelift worden?

  Neen, liften is verboden voor scouts en gidsen.

 • Mogen leden fietsen op de openbare weg?
  • Kapoenen/zeehondjes
   Neen
  • Kabouters/(zee)welpen
   Wij raden het ten stelligste af.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja. Bij beperkte zichtbaarheid dragen alle leden en leiding die tijdens de activiteiten op de weg komen fluorescerend of reflecterend materiaal.
 • Mogen leden zonder leiding 's avonds op tocht?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen/jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Neen
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja, als er voldoende controle is en de leiding de leden kan bereiken. Leidng moet voor de leden ook steeds bereikbaar zijn. Voorzie reflecterend materiaal.
 • Mogen leden zonder leiding op de openbare weg?
  • Kapoenen/zeehondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers/jins/loodsen
   Ja. De deelnemers zijn minimum per twee en ze blijven samen.
 • Mogen leden zonder leiding overdag op tocht?
  • Kapoenen/(zee)hondjes/kabouters/(zee)welpen
   Neen, kapoenen, zeehondjes, kabouters en (zee)welpen worden op de openbare weg steeds begeleid.
  • Jonggidsen/jongverkenners/scheepsmakkers
   Ja, als er minstens twee bemande controleposten zijn. De leiding heeft een veilige route gekozen en die wordt ook verkend. De groep heeft een noodbrief, de plaats van de eindbestemming en een telefoonnummer waarop de leiding kan bereikt worden. Voorzie reflecterend materiaal voor het geval dat de tocht uitloopt.
  • Gidsen/(zee)verkenners/jins/loodsen
   Ja, als er voldoende controle is en de leiding de leden kan bereiken. Leiding moet voor de leden ook steeds bereikbaar zijn. Voorzie reflecterend materiaal voor het geval dat de tocht uitloopt.

Rechtsbijstand

Speeltoestellen

 • Is een terrein zonder speeltoestellen ook een speelterrein?

  Neen, hierover is het KB zeer duidelijk.
  Er moet minstens één speeltoestel aanwezig zijn om van een terrein een speelterrein te maken.

 • Moet de uitbater ook de kosten op zich nemen van het laten veilig maken van het speelterrein?

  Indien de uitbater tevens de eigenaar is dan moet hij inderdaad zelf de kosten dragen van het veilig maken van zijn speelterrein.
  In het geval de uitbater geen eigenaar is dan is het contract tussen de eigenaar en de uitbater bepalend.

 • Valt onze gesjorde schommel ook onder dit KB?

  Neen!
  In teamverband gebouwde speeltoestellen voor scouting zijn te vergelijken met de speeltoestellen die op bouwspeelplaatsen worden gebouwd.
  Als het doel is de speeltoestellen gezamenlijk (en onder toezicht!) te bouwen, er even mee te spelen (voor een dag of een weekend) en daarna weer af te breken, dan vallen deze speeltoestellen niet onder de werking van het KB!

 • Wanneer moeten we een risicoanalyse opstellen?

  Alle toestellen die gekeurd zijn volgens de Europese Normen (EN) moeten geen risicoanalyse ondergaan voor de desbetreffende gevaarsaspecten. Alle andere speeltoestellen moeten wel een risicoanalyse ondergaan.
  Er zijn geen Europese Normen voor speelterreinen. Dat wil dus zeggen dat de uitbater altijd een risicoanalyse van het speelterrein moet maken. Dus ook een speelterrein met speeltoestellen die allemaal voldoen aan de EN, moet een risicoanalyse ondergaan.

 • Wanneer moeten we een risicoanalyse uitvoeren?

  De uitbater hoeft slechts één risicoanalyse uit te voeren. Het moet dus niet jaarlijks worden herhaald. Tijdens de periodieke controle wordt wel verondersteld een update van deze risicoanalyse te doen.

  Indien echter nieuwe toestellen worden geplaatst, een nieuwe lay-out ontstaat, ingrijpende wijzigingen gebeuren (terrein, toestel, type uitbating), dan moet de uitbater een aangepaste risicoanalyse uitvoeren.

 • Wat is een alfanumerieke identificatie?

  Ieder toestel moet voorzien zijn van een identificatie onder de vorm van letters en/of cijfers. Zoals:

  • 1,2,3,4,5 of A,B,C,D;
  • of S1,S2,S3,G1,G2;
  • of iets dergelijks.
 • Welke informatie moeten we voorzien op ons speelterrein?

  Er zijn 3 soorten bordjes mogelijk op speelterreinen:

  • Bordjes met naam en adres van de uitbater (verplicht!)
  • De alfanumerieke identificatie van de speeltoestellen (verplicht!)
  • Bordjes met reglementen, algemeen advies en informatie

  Een bord met "gebruik op eigen risico" of iets dergelijks is NIET toegestaan.

Takwerking

 • Mag ik als leid(st)er een medische handeling uitvoeren bij leden?

  Neen dat mag niet, tenzij je medische geschoold bent. Soms hebben leden hulp nodig bij het sonderen, insulineprikjes zetten,… Ouders die dit normaal voor hun kind doen, geven de leiding daarvoor soms (schriftelijk) toestemming. Ook met deze toestemming ben je hier als leid(st)er niet voor bevoegd en dus aansprakelijk wanneer iets fout loopt! Je kan hier best met ouders op zoek gaan naar oplossingen voor het probleem, bvb. thuisverpleging aanvragen op je weekend of kampplaats.

 • Mag ik als leid(st)er medicatie tegen pijn of koorts geven?

  Neen dat mag niet, tenzij je een arts bent. Enkel dokters kunnen na onderzoek een behandeling voorschrijven. Wie toch iets toedient aan een kind is daarvoor verantwoordelijk, ook als de gegeven medicatie vrij verkrijgbaar is bij de apotheker! Homeopathie en placebo’s zijn wel toegestaan. Omdat we inzien dat het voor kleine pijntjes en ongemakken niet altijd zinvol is om naar dokter te gaan, stellen we de vernieuwde medische fiche voor (meer info op onze website). Hiermee geeft een ouder of voogd expliciet de toestemming aan de leiding om een pijn of koortswerend middel te geven. Bij twijfel raadpleeg je best een dokter of eventueel een apotheker. Het opzoeken van ziekenhuizen en dokters is alvast een aandachtspuntje voor tijdens de kampvoorbereiding.

 • Mag ik als leid(st)er voorgeschreven medicatie toedienen?

  Ja dat mag, op voorwaarde dat je een medische fiche hebt waar ouder of voogd dit hebben ingevuld en ondertekend. Meer info over medische fiches (en een voorbeeld) vind je op onze website. Weet wel dat je wettelijk geen medicatie mag geven, maar dat ouders op deze manier verantwoordelijk blijven voor wat hun kind inneemt. In principe moeten ouders hiervoor een doktersattest hebben en geven ze zelf de medicatie mee.

 • Wat zit er in onze EHBO koffer?

  In geen geval medicatie, want die mag je niet geven! (zie hierboven) Het ontsmetten van wonden mag wel altijd. Er zijn nieuwe richtlijnen die aanraden om vooral met water de wonde proper te maken i.p.v. met ontsmettingsmiddel, maar nood breekt soms wet en ontsmettingsmiddel is dus niet verboden. Meer info en een inhoudlijst vind je op jeugdrodekruis.be bij de "eerstehulprugzak".

Thema's

 • Wat is een thema?

  Thema's zijn onderwerpen die we als Scouts en Gidsen Vlaanderen extra in de verf willen zetten. Een overzicht kan je hier vinden.

Tijdelijke autoverzekering

Tijdelijke verzekering

Verzekeringen

Vorming in scouting

 • Annuleringsvoorwaarden meerdaagse cursus

  Wil je je uitschrijven voor een cursus? Doe dit dan via de link in de inschrijvingsmail of via het evenement op de evenementenmodule.

  • Bij tijdige annulatie wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald op jouw rekeningnummer.
  • Bij annulatie korter dan 7 dagen voor de start van de cursus worden er 12,50 € administratiekosten afgehouden. Bij weekends bedragen deze administratiekosten 6,25 euro.
  • Als je niet komt opdagen zonder annulatie, betaal je het volledige inschrijvingsgeld: geen terugbetaling.
 • Hoe krijg je je Bewijs van Deelname aan Herfstontmoeting?

  Er zijn 3 voorwaarden om het bewijs van deelname te ontvangen:

  • je bent ten laatste op de maandag voor Herfstontmoeting  (23u59'59") online ingeschreven en je hebt betaald.
  • de bevestigingsmail (van die inschrijving) of je lidkaart wordt (ten laatste) op vrijdagavond van het Herfstontmoetingsweekend gescand, aan de ingang van Herfstontmoeting,
  • Gedrag dat haaks staat op de HO-leefregels is alsnog een reden voor het inhouden van het Bewijs van Deelname aan Herfstontmoeting (uiteraard gebeurt dit steeds in overleg met de betrokken deelnemer of medewerker).

  Na Herfstontmoeting ontvang je het deelnamebewijs per mail (op het mailadres dat je gebruikt bij je inschrijving)

 • Hoe zit dat nu met dat traject Hoofdanimator? Moet ik eerst het basisweekend volgen? Of eerst Gilwell...

  Het traject hoofdanimator kan je op verschillende manier doorlopen. De volgorde van wat je eerst doet is van geen belang. Als je graag een attest hoofdanimator wil behalen, moet je het basisweekend doen, in combinatie met Gilwell. In de kavo-tool koppelen we je enkel aan Basisweekend.

 • Ik ben leerkracht, ik studeer sociaal werk of pedagogie. Ik liep stage in een leefgroep of ging op stage hier of daar. Mag ik een bepaalde cursus niet overslaan?

  NEE, Een aantal jaren geleden zijn de toelatingsvoorwaarden voor al onze cursussen vereenvoudigd. Om de kwaliteit te bewaken, kunnen en willen wij hier niet van afwijken. We willen iedereen gelijk behandelen en dezelfde kennis meegeven. Dit zou ook niet eerlijk zijn voor andere deelnemers die zich wel met de voorwaarden in orde stellen. Bovendien gaan wij op bepaalde cursussen (zoals instructeurscursus) ervan uit dat je een bepaalde basis achter de kiezen hebt. Elke uitzondering gaan bekijken zou ons ook ver ons doel afleiden.

 • Ik heb mij verkeerd ingeschreven of Ik kan niet meer mee op cursus, aan wie moet ik dat laten weten?

  Je kan jezelf uitschrijven via de inschrijvingslink die je in je mailbox kreeg. Tot enkele weken voor de cursus krijg je al je inschrijvingsgeld terug. Daarna wordt er een administratieve kost afgehouden. Lukt het niet om te annuleren? Stuur een mailtje naar vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be

 • Ik sta al X jaar in leiding, krijg ik mijn attest (hoofd-)animator?

  Dat is een fabeltje. Wat er wel vaak gebeurt: In enkele gemeentes worden voor de subsidies een aantal jaren leidingervaring gelijk gesteld aan het hebben van een attest (hoofd-)animator in het jeugdwerk. Dit betekent echter niet dat je jezelf ook effectief (hoofd-)animator in het jeugdwerk mag noemen. Aan deze gelijkschakeling voor de subsidies is dan ook geen attest verbonden. Dat is een toegift die sommige gemeentes doen om groepen met ervaren leiding te belonen. Maar je kan hierdoor geen aanspraak maken op een attest.

 • Mag ik alleen maar cursus volgen als ik nog actief in leiding sta?

  Om in te kunnen schrijven voor een cursus en om in orde te zijn met de verzekeringen, moet je ingeschreven zijn en je lidgeld betaald hebben. Liefst sta je nog actief in leiding, maar als je graag jouw Gilwellkralen verdient, of graag cursus wil geven, is het uiteraard geen probleem dat je nog op cursus komt als niet-actieve leiding.

 • Moet ik eerst een animatorattest behalen, voor ik hoofdanimator kan worden?

  Nee, iedereen mag op Gilwell, of je nu een animatorattest hebt of niet. Je moet wel minstens 20 jaar oud zijn , of 3 jaar in leiding staat voordat je op Gilwell vertrekt. Als je voor een attest hoofdanimator gaat, zal de kavotool je echter wel vragen om een portfolio op te laden waarin je aantoont dat je de competenties van animator verworven hebt.

 • Mogen jins mee op animatorcursus?

  Ja, jins mogen mee op animatorcursus Ze hoeven niet tijdens hun jinjaar stage te doen, dit kunnen ze ook doen tijdens het eerste jaar dat ze leiding zijn. Jins kunnen pas naar het evaluatiemoment van zodra ze leiding geworden zijn.

 • Terugbetaling vorming via je gemeente

  Met je bewijs van deelname kan je in je gemeente (een deel van) je inschrijvingsgeld terugvragen. Elke gemeente heeft rond deze vormingssubsidies andere regels. Wil je weten hoeveel jouw gemeente terugbetaalt en wat de voorwaarden zijn? Dankzij onderstaand kaartje van de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) krijg je een overzicht van alle Vlaamse gemeentes.

 • Waarom kan ik alleen mezelf inschrijven en niet iemand anders?

  Regelmatig worden er mensen verplicht door hun groepsleiding om op cursus te gaan voor de subsidies. Omdat deze mensen geen zin hebben om cursus te gaan, werkt dit heel demotiverend op de andere deelnemers en de begeleiding. Omdat we willen dat op cursus gaan een bewuste en positieve keuze is, kan je enkel maar jezelf inschrijven.

 • Waarom mogen er maar maximum 2 van dezelfde groep in één cursusgroepje? Of mag er maar een beperkt aantal mensen van één groep mee op één cursus?

  Uitwisseling is een essentieel onderdeel van onze cursussen en je kan nu eenmaal niet veel nieuws leren van mensen uit jouw eigen groep. Daarnaast is het voor andere deelnemers niet leuk als er meerdere mensen elkaar al kennen in eenzelfde groepje. . Daarenboven hebben we in het verleden regelmatig problemen gehad met te grote delegaties van eenzelfde groep.

 • Waarom wordt mijn bankrekeningnummer gevraagd als ik inschrijf?

  Moest je om een of andere reden (ziekte, sterfgeval, verlof ingetrokken,…) toch niet mee op cursus kunnen, dan moeten wij uiteraard jouw inschrijvingsgeld kunnen terugstorten.

 • Wat is een Bewijs van Deelname?
  • Het is een bewijs dat je hebt deelgenomen aan een "vormend evenement".
  • Dit bewijs wordt afgeleverd door de organisator van het evenement, onder bepaalde voorwaarden (zie verder).
  • In sommige steden en gemeenten kun je, na voorleggen van je bewijs van deelname, je inschrijvingsgeld van Herfstontmoeting (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald krijgen. Informeer voor het bedrag bij je plaatselijke jeugddienst.