Zoek

Is een terrein zonder speeltoestellen ook een speelterrein?

Neen, hierover is het KB zeer duidelijk.
Er moet minstens één speeltoestel aanwezig zijn om van een terrein een speelterrein te maken.