Zoek

Moet de uitbater ook de kosten op zich nemen van het laten veilig maken van het speelterrein?

Indien de uitbater tevens de eigenaar is dan moet hij inderdaad zelf de kosten dragen van het veilig maken van zijn speelterrein.
In het geval de uitbater geen eigenaar is dan is het contract tussen de eigenaar en de uitbater bepalend.