Zoek

Hebben we een ouderlijke toestemming nodig om onze minderjarige leden mee te nemen op een buitenlands kamp?

Hebben we een "ouderlijke toestemming of reistoelating" nodig om onze minderjarige leden mee te nemen op een buitenlands kamp of weekend?

Er bestaan geen Belgische of internationale formulieren of procedures die de regels inzake ouderlijke toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen. We raden je echter aan om voor een buitenlands kamp deze toelating toch te vragen aan de ouders om eventuele problemen te vermijden (bv bij het inchecken van het vliegtuig of internationale treinen of bij grensovergangen). Een voorzichtig man is er twee waard.

Procedure voor ouderlijke toestemming of reistoelating: 
Eén van de ouders meldt zich persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar ze wonen. De ouder vult de reistoestemming in en ondertekent het formulier. De handtekening van de ouder wordt dan gewettigd door de medewerker van de gemeente. Je krijgt het formulier onmiddellijk mee.
Een voorbeeldformulier kan je hier terugvinden of vraag je aan via je gemeente.

Om administratieve last te vermijden / verminderen vinden we het niet persee nodig om een ouderlijke toestemming te vragen bij één of 2 nachten in een aangrenzend land van België, bv je bent op kamp in de Ardennen en doet een 2- of 3-daagse over de Franse grens of bv je gaat met je leden op weekend in Nederland.