Zoek

Wat is een scouts- en gidsenactiviteit?

De gewone (spel)activiteiten die je wekelijks onderneemt met je groep, beschouwen we als een scouts- en gidsenactiviteit. Ook de groepsraad of andere vergaderingen vallen hieronder. Sommige activiteiten bevinden zich in een grijze zone. Zijn ze nu wel of niet een scouts- en gidsenactiviteit? Voorbeeld: in je lokaal baat je dagelijks een heus scoutscafé uit ? Dit is geen scouts- en gidsenactiviteit en dus niet verzekerd!

Ben je van plan om met je groep een zeer grote activiteit op poten te zetten, is het aangewezen je activiteit even aan onderstaande criteria te toetsen. Blijkt hieruit dat je activiteit geen scouts- en gidsenactiviteit is, dan kan je de activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering.

  • Jullie organiseren het niet enkel voor jullie leden en hun ouders:
    • meer dan de helft van het publiek zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
    • meer dan 100 mensen die komen zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Jullie vragen inkom en/of jullie willen winst maken.
  • Jullie kunnen de activiteit niet met de leidingsploeg alleen organiseren. Jullie moeten hulp inroepen van oud-leiding, vrienden of professionelen bv. voor security.
  • Jullie lokalen zijn te klein en jullie organiseren het evenement in een grote tent of op een andere locatie.

Is het antwoord op minstens drie van bovenstaande vragen JA, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

Naast de gewone scouts- en gidsenactiviteit, onderscheiden we bij Scouts en Gidsen Vlaanderen  nog  twee  andere  avontuurlijke  activiteiten.  Er is de gespecialiseerde activiteit en de verboden activiteit.