Zoek

Wat is een scouts- en gidsenactiviteit?

Deze activiteit kadert binnen de pedagogische methode of de visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen zoals beschreven in 'Kijk op Scouting' en is toegankelijk voor elke scout en gids. Ze wordt begeleid door leid(st)ers die handelen volgens het principe van de goede huisvader (zie bladzijde 10). Alle gewone scouts- en gidsenactiviteiten vallen hieronder (bijvoorbeeld bos- en pleinspelen, zwemmen of fietstochten). 

Ben je van plan om met je groep een grotere activiteit op poten te zetten, is het aangewezen je activiteit even aan onderstaande criteria te toetsen. Blijkt hieruit dat je activiteit geen scouts- en gidsenactiviteit is, dan kan je de activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering.

  • Jullie organiseren het niet enkel voor jullie leden en hun ouders:
    • meer dan de helft van het publiek zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
    • meer dan 100 mensen die komen zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Jullie vragen inkom en/of jullie willen winst maken.
  • Jullie kunnen de activiteit niet met de leidingsploeg alleen organiseren. Jullie moeten hulp inroepen van oud-leiding, vrienden of professionelen bv. voor security.
  • Jullie lokalen zijn te klein en jullie organiseren het evenement in een grote tent of op een andere locatie.

Is het antwoord op minstens drie van bovenstaande vragen JA, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

Naast de gewone scouts- en gidsenactiviteit, onderscheiden we bij Scouts en Gidsen Vlaanderen nog 3 andere activiteiten.  Er is de gespecialiseerde activiteit, niet-ondersteunde en de niet-verzekerde activiteit.