Zoek

De kampverantwoordelijke is jonger dan 21 jaar. Verzekerd?

De minimum leeftijd van 21 jaar wordt bepaald door de pedagogische leiding. Elke leid(st)er is voor dezelfde waarborgen verzekerd.