Zoek

De vzw die onze groep ondersteunt, organiseert een fuif om de herstellingskosten van het lokaal te financieren.

De vzw is, als organisator van de fuif, niet verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid via de ledenpolis. Oorzaak van eventuele schade = fout van de organisator = de vzw, die hier zelf een polis voor moet afsluiten.