Zoek

Leden van het oudercomité (aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen) organiseren een weekend voor leiding en oud-leiding. Bedoeling van dit weekend: oa afspraken maken in verband met een fuif en andere kasactie's

Indien het oudercomité een vzw is: deze groep sluit zelf een aansprakelijkheidsverzekering af voor hun activiteiten. De leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn verzekerd, de andere deelnemers niet (bv. ouders of oud-leden).