Zoek

Tijdens een balspel wordt er schade berokkend aan een derde, toevallig één van de ouders die een potje mee kwam voetballen.

Bij een spel is een ‘fout bewijzen’ niet zo eenvoudig. Bij elk spel of elke sport speelt een zekere risicoaanvaarding. De derde in kwestie aanvaardde, door zijn deelname aan de activiteit, een zeker risico. Hij kan terugvallen op zijn eigen mutualiteit en hospitalisatieverzekering.