Zoek

Wanneer neem je een evenementenverzekering?

Indien het antwoord op minstens drie van onderstaande vragen JA is, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

  • Verwachten we meer dan 100 niet-scoutsleden op onze activiteit?
  • Bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden (ouders beschouwen we wel als scoutslid voor dit criterium)?
  • Vragen we inkomgeld en is ons doel om dan winst te maken met onze activiteit?
  • Zijn er externe medewerkers (niet-scouts) nodig om onze activiteit in goede banen te leiden (bv. extra security)?
  • Moeten we noodzakelijk uitwijken naar een andere locatie of dienen we een tent op te zetten op ons terrein, omdat ons eigen lokaal te klein is voor deactiviteit?

Je kan je activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/alle-verzekeringen/evenementenverzekering