Zoek

Een boom is omgewaaid en op de afsluiting van onze buren terecht gekomen. Zijn wij hiervoor verzekerd?

Neen, enkel schade aan het eigen lokaal is verzekerd. Zulke schade valt onder aansprakelijkheid, zodat er fout in hoofde van een scoutslid moet bewezen zijn.