Zoek

Er is ingebroken in het lokaal en schade aangericht die inmiddels is hersteld. De kosten werden voorgeschoten door de vzw die instaat voor het onderhoud van deze lokalen. Hoe kan ik de terugbetaling op de verzekering van de scouts verhalen?

Er dient aangifte te gebeuren aan Ethias. Zorg ook voor een aangifte bij de politie, gezien dit om een strafbaar feit gaat.