Zoek

Is het mogelijk fietsen te verzekeren?

Ja, fietsen kunnen bijkomend verzekerd worden - max nieuwwaarde per fiets. Het maximumbedrag bedraagt € 495,97.